Podnikání

  • Zobrazit podle
  • Regionu

Masnému skotu i jeho chovatelům jde po škrtech v dotacích už o h

3. 9. 1997 | Zdroj: Právo | Článek Článek

Právo - 3.9.1997 Masnému skotu i jeho chovatelum jde po škrtech v dotacích už o holé prežití Ve složité situaci se po dvou vládních "balíccích" octli ceští a moravští chovatelé masného skotu, chovaného pro maso bez tržní produkce mléka. V dusledku rozpoctových škrtu jim totiž hrozí zánik.

Evropa chce získat důvěru zákazníka značkovým hovězím, my asi ni

3. 9. 1997 | Zdroj: Zemské noviny | Článek Článek

ZN - 3.9.1997 Evropa chce získat duveru zákazníka znackovým hovezím, my asi nikoliv - Když nebudeme mít žádný masný skot, zmizí problém s rozlišováním masa? Praha - "Hovezí maso je ješte príliš anonymní a potrebuje z této anonymity vystoupit.

Zemědělci by si mohli pomoci i sami

2. 9. 1997 | Zdroj: Lidové noviny | Článek Článek

LN - 2.9.1997 Zemedelci by si mohli pomoci i sami - Zemedelství jako celek v krizi. V krizi je pouze jeho cást, která ale nedovolí rozvoj jiným. S blížícím se schvalováním státního rozpoctu na príští rok sílí krome rady jiných hlasu volání zemedelské verejnosti po zvýšení dotací do tohoto resortu. Podle rad predstavitelu je zemedelství v hluboké krizi.

Agrární komora požaduje vyšší dotace pro chovatele skotu

1. 9. 1997 | Zdroj: Zemské noviny | Článek Článek

ZN - 1.9.1997 Agrární komora požaduje vyšší dotace pro chovatele skotu Ceské Budejovice - Zvýšení dotací pro chovatele skotu o 1,3 miliardy korun požadují pro príští rok predstavitelé Agrární komory CR (AK). Pri sobotním spolecném jednání predstavenstva AK a zemedelského výboru Poslanecké snemovny Parlamentu CR to rekl prezident AK Václav Hlavácek.

Lux a Žantovský se hádají i o podpory zemědělců

1. 9. 1997 | Zdroj: Zemské noviny | Článek Článek

ZN - 1.9.1997 Lux a Žantovský se hádají i o podpory zemedelcu Praha (dk) - Prímé podpory pro zemedelce se vcera v poradu TV Nova 7 cili Sedm dní staly jedním z ostrých sporu mezi místopredsedou vlády Josefem Luxem (KDU-CSL) a senátorem Michaelem Žantovským (ODA). Lux je jako ministr zemedelství obhajoval, nebot je v nem výnosnost kapitálu nižší než v jiných oborech.

110/1997 Sb. o potravinách a tabákových výrobcích ...

1. 9. 1997 | Zdroj: Sbírka zákonů ČR | Článek Článek

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY Profil předpisu: Titul předpisu: Zákon o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů Hesla rejstříku: Vydáno na základě: Předpis mění: 20/1966 Sb., 63/1986 Sb., 87/1987 Sb., 108/1987 Sb., 634/1992 Sb. Předpis ruší: Text předpisu: 110 ZÁKON ze dne 24.

ZÁKON Č. 92/1996 SB. O ODRŮDÁCH, OSIVU A SADBĚ PĚSTOVANÝCH ROSTLIN

11. 3. 1997 | Zdroj: Odborné konference | Článek Článek

Postoje ÚKZÚZ k novelizaci tohoto zákona Ing. M. Houba, CSc. ÚKZÚZ v Brně, odbor osiva a sadby Praha 1. POJETÍ ZÁKONA A ÚLOHA ÚKZÚZ V přípravě zákona bylo dodrženo základní zadání - respektování předpisů EU a snaha o konformitu s obdobnými právními dokumenty západoevropských zemí s tím, že byla využita obecně daná možnost prosazení specifik příslušné země.

MINIMALIZACE ZPRACOVÁNÍ PŮDY - - ZÁKLAD PROSPERITY ROSTLINNÉ VÝROBY V ČESKÉ REPUBLICE

12. 12. 1996 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Současným vývojovým trendem v zemědělství je snižování cen zemědělských výrobků a zvyšování cen vstupů. Potřebné příjmy bude možné zajistit především omezením výrobních nákladů. Jednou z úsporných alternativ je vynechání orby a její nahrazení jiným způsobem obdělávání. Toto opatření ale samo nestačí. Úspěšná polní výroba bez použití pluhu vyžaduje uvážení veškerých výrobně-technických opatření na samotném poli, od sklizně až po setí, od hnojení až po ochranu rostlin. Minimalizace, bezorebné a půdoochranné systémy zpracování půdy si také u nás získávají stále více příznivců.

AKTUÁLNÍ OTÁZKY PĚSTOVÁNÍ OZIMÉ PŠENICE V ČESKÉ REPUBLICE

12. 12. 1996 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Ozimá pšenice je v České republice od roku 1945 tradičně nejvýznamnější a nejrozšířenější obilninou pěstovanou na ploše kolem 800 tis. ha, což představuje cca 50 % plochy obilnin a cca 25 % plochy orné půdy. Z obilnin nejlépe využívá půdně-klimatické podmínky a nejlépe zhodnocuje vklady do pěstebních technologií. Pěstuje se prakticky ve všech výrobních oblastech a její produkce může být využívána k potravinářským, krmivářským, technickým a energetickým účelům. Účelu využití produkce je nutné uzpůsobit rajonizaci pěstování, výběr odrůd i modifikace pěstebních technologií.

EKONOMICKÉ ASPEKTY STANOVENÍ HRANICE MARGINÁLNÍCH PODMÍNEK ROSTLINNÉ VÝROBY

12. 12. 1996 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Stanovení účelného rozsahu zemědělské výroby ČR v období po podání přihlášky ČR do EU patří k nejdiskutovanějším otázkám souvisejícím nejen se zemědělskou, ale s celou hospodářskou politikou a strategií přípravy ČR na připojení k EU (s trhem EU 400 milionů obyvatel).

Odkazy

Přidat odkaz

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics
ISSN: 1804-1930


Kalendář


Podporujeme utipa.info