Podnikání

  • Zobrazit podle
  • Regionu

ÚVAHA O GLOBÁLNÍCH PROBLÉMECH SVĚTA

20. 9. 1995 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Kuna Zbyněk

VÝVOJ ROSTLINNÉ VÝROBY V OBDOBÍ CENTRÁLNĚ ŘÍZENÉHO A TRŽNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ V ČR

20. 9. 1995 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Klíma Jan, Maca Erich

NETARIFNÍ OPATŘENÍ V ČESKÉ REPUBLICE

20. 9. 1995 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Hes Aleš

ÚLOHA VÝUKY CIZÍCH JAZYKŮ V SYSTÉMU VZDĚLÁVÁNÍ RADY EVROPY A JEJÍ REALIZACE NA PEF ČZU PRAHA

20. 9. 1995 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Dvořáková Milena

K OTÁZKÁM SROVNATELNOSTI ÚDAJŮ V ÚČETNÍCH VÝKAZECH UŽÍVANÝCH V ČR A ZEMÍCH EU

20. 9. 1995 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Bohušová Hana, Skalníková Jana

POĽNOHOSPODÁRSKY PODNIK V PODMIENKACH TRANSFORMÁCIE SLOVENSKÉHO POĽNOHOSPODÁRSTVA

20. 9. 1995 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Bielik Peter

POTREBA HOSPODÁRSKEJ A POĽNOHOSPODÁRSKEJ REGIONÁLNEJ POLITIKY

20. 9. 1995 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Belajová Anna

PROBLEMATIKA POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU a jeho vztah k zemědělské výrobě

20. 9. 1995 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Homolka Jaroslav

UPLATŇOVÁNÍ MODELOVÝCH PŘÍSTUPŮ V PRAXI ROZHODOVÁNÍ

20. 9. 1995 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Získal Jan

FARMY A VÝROBNÍ ZDROJE; JEJICH VYTVÁŘENÍ A VYUŽITÍ

20. 9. 1995 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Gerasym Petro

Odkazy

Přidat odkaz

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics
ISSN: 1804-1930


Kalendář


Podporujeme utipa.info