Ekologie

  • Zobrazit podle
  • Regionu

Nový vodní zákon nepovažuje vodní tok za vlastnictví státu

11. 7. 2000 | Zdroj: ČTK | Článek Článek

Vodní tok již nebude považován za vlastnictví státu, jako tomu bylo dosud, ale bude chápán jako přírodní jev, který se stane předmětem vlastnictví až jeho odebráním z přírodního prostředí. Vyplývá to z důvodové zprávy návrhu zákona o vodách, kterou předloží ve středu vládě ministr zemědělství Jan Fencl.

Na Mladoboleslavsku se objevila vzteklina i tularémie

11. 7. 2000 | Zdroj: České noviny | Článek Článek

Po více než roce se na Mladoboleslavsku objevil nový prípad vztekliny. Nakaženou lišku zastrelil myslivec prímo v obci Lipník. "Byl to podezrelý prípad na první pohled, protože liška se motala na dvorku jednoho domu a nechtela se dát vyhnat. Myslivec ji musel zastrelit a opravdu se u ní podarilo prokázat vzteklinu," rekl Jaroslav Šverma z okresní veterinární správy.

Oprava plavebního kanálu bude letos pokračovat

11. 7. 2000 | Zdroj: Listy Prachaticka | Článek Článek

V oprave plavebního kanálu se bude letos ješte pokracovat KANÁL / Ctyrikrát za prázdniny mají turisté príležitost videt, jak se v minulosti plavilo na Šumave drevo, a to na Jeleních Vrších. Ctyrikrát za prázdniny budou mít návštevníci Šumavy možnost shlédnout praktickou ukázku plavení dreva Schwanzenberským plavebním kanálem.

Při manipulaci s bolševníkem dbát na bezpečnost

11. 7. 2000 | Zdroj: Děčínský deník | Článek Článek

Pri manipulaci s bolševníkem je treba dbát na bezpecnost, protože tekutina z rostliny muže vážne poškodit zdraví AGRESIVNÍ ROSTLINA / Werner Hentschel: Pokud bolševník nekde objevíme, snažíme se ho nejakou formou zlikvidovat Bolševník velkolepý je v soucasné dobe na území Chránené krajinné oblasti Labské pískovce pod dohledem.

Bahno z původního rybníka se ocitlo v povětří

11. 7. 2000 | Zdroj: Krkonošské noviny | Článek Článek

Bahno z puvodního rybníka se ocitlo v povetrí PROJEKT / V puvodní šestihektarové bažantnici vznikne studijní centrum pro mladé prírodovedce, na které financne prispeje i ministerstvo. U bahnem zanešeného lesního rybníka nedaleko Loukova jsme se sešli s vedoucím Ceskorajské Správy CHKO Tomášem Tomsou v dobe, kdy pracovníci spolecnosti Destrukce Liberec zahrabávali do dna perunitové patrony.

Kynologická akce roku - Chodský čakan

11. 7. 2000 | Zdroj: Domažlický deník | Článek Článek

ROZHOVOR/ Se Svatoplukem Konopem o lesních a barvářských zkouškách psů malých plemen Lesní a barvářské zkoušky psů malých plemen se o víkendu konaly v Černíkově u Kdyně v honitbě Mysliveckých sdružení Černíkov a Úboč. Na akci nemohl chybět ani předseda Okresního mysliveckého spolku Domažlice Svatopluk Konop , kterého jsme se zeptali na podrobnosti. Vysvětlil byste obsah obou zkoušek?

Lesy se začínají obnovovat přirozeně

11. 7. 2000 | Zdroj: Děčínský deník | Článek Článek

Lesy se zacínají na nekterých místech obnovovat prirozene NÁRODNÍ PARK / Velmi duležité je choulostivé dreviny oplotit, zmlazení lesních porostu po peti letech je významné Pracovníci Národního parku Ceské Švýcarsko v cele se svým reditelem Zdenkem Patzeltem ukázali Mauriziu Merlovi, italskému odborníku pres hospodarení v lesích, nekteré lokality v národním parku.

Lánskou oboru si lze prohlédnout v doprovodu lesníka

11. 7. 2000 | Zdroj: Zemské noviny | Článek Článek

Lánskou oboru si zájemci mohou prohlédnout v doprovodu lesníka K prezidentskému zámku v Lánech na Rakovnicku patří obora o rozloze téměř tři tisíce hektarů. Je součástí areálu Lesní správy v Lánech, kterou spravuje Kancelář prezidenta republiky. O historii i současnosti obory hovořil s JANEM HAMŘÍKEM z Lesní správy Lány redaktor Zdeněk Kulhánek. Kam až sahá historie obory? Už v 11.

Lidstva rychle přibývá, problémů také

11. 7. 2000 | Zdroj: Hospodářské noviny | Článek Článek

Zatímco od první miliardy ke druhé to lidstvu trvalo 123 let, od páté k šesté miliardě to bylo za pouhých 12 let. Pátou miliardu překročilo obyvatelstvo Země v roce 1987, údajně 11. července. Což je datum, které poté OSN vyhlásila za Světový den populace. Od loňska obývá planetu šest miliard lidí, což je dvojnásobek roku 1960.

Biomasa jako obnovitelný zdroj energie

11. 7. 2000 | Zdroj: Agris | Článek Článek

Jaroslav Váňa Energetická koncepce založená na fosilních palivech a jaderné energii omezovala zavádění obnovitelných zdrojů energie (OZE) v České republice. Zejména uplatňování energie z biomasy bylo provázeno nezájmem ze strany státu a minimální finanční podporou.

Odkazy

Přidat odkaz

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics
ISSN: 1804-1930


Kalendář


Podporujeme utipa.info