Zemědělství

  • Zobrazit podle
  • Regionu
  • Komodity:

VÝUKA RURÁLNÍ SOCIOLOGIE NA UNIVERSiTY OF MISSOURI-COLUMBIA (srovnání s českými zkušenostmi)

20. 9. 1995 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Hudečková Helena, Lošťák Michal

PSYCHOLOGICKÉ ASPEKTY VYUŽITÍ MOTIVAČNÍCH ČINITELŮ V SOUČASNÉM ZEMĚDĚLSKÉM PODNIKÁNÍ

20. 9. 1995 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Dlouhá Drahomíra

SLEDOVÁNÍ VÝVOJE ZÁJMU O AGROTURISTIKU V ČR

20. 9. 1995 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Brabencová Hana

PODNIKOVÁ KULTURA V AGRÁRNÍM SEKTORU

20. 9. 1995 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Horalíková Marie

PERSPEKTIVY VÝVOJE EVROPSKÉ INTEGRACE Z PRÁVNÍHO HLEDISKA

20. 9. 1995 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Vokatý Pavel

ÚVAHA O GLOBÁLNÍCH PROBLÉMECH SVĚTA

20. 9. 1995 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Kuna Zbyněk

VÝVOJ ROSTLINNÉ VÝROBY V OBDOBÍ CENTRÁLNĚ ŘÍZENÉHO A TRŽNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ V ČR

20. 9. 1995 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Klíma Jan, Maca Erich

ÚLOHA VÝUKY CIZÍCH JAZYKŮ V SYSTÉMU VZDĚLÁVÁNÍ RADY EVROPY A JEJÍ REALIZACE NA PEF ČZU PRAHA

20. 9. 1995 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Dvořáková Milena

UPLATŇOVÁNÍ MODELOVÝCH PŘÍSTUPŮ V PRAXI ROZHODOVÁNÍ

20. 9. 1995 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Získal Jan

DEVELOPMENT STRATEGIES OF SERVICE ESTABLISHMENT IN A COMMUNE

20. 9. 1995 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Kozuch Antoni

Odkazy

Přidat odkaz

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics


Kalendář


Podporujeme utipa.info