Zemědělství

  • Zobrazit podle
  • Regionu
  • Komodity:

ZAHRANIČNÍ OBCHOD ZEMĚDĚLSKÝMI A POTRAVINÁŘSKÝMI VÝROBKY V MAĎARSKU

24. 9. 1997 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Podíl maďarského agro-potravinářského sektoru na celkovém exportu značně převyšuje podíl odvětví na HDP.Po zásadních změnách v politickém a ekonomickém systému se možnosti zahraničního prodeje se stávají stále obtížnějšími, protože s rozpuštěním RVHP jsme ztratili důležité trhy. Později snížení výroby způsobilo v některých případech nedostatek komodit, dokonce i při snížení vnitřní spotřeby.

TERITORIÁLNÁ A KOMODITNÁ EFEKTÍVNOSŤ AGROOBCHODU V SR

24. 9. 1997 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Smerovanie vývoja svetového hospodárstva a výsledky národných ekonomík ovplyvňujú hlavne proces globalizácie v medzinárodnom obchode. Zvyšuje sa počet krajín, ktoré otvárajú svoje trhy obchodu a investíciam a na druhej strane sú investície voči viazaniu obchodu a voči zahraničným investíciam.

ZEMĚDĚLSKÝ OBCHOD A EVROPSKÁ INTEGRACE

24. 9. 1997 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Na počátku ES hrál zemědělský sektor v integračním procesu hlavní roli.Dnes k integraci 10 středoevropských států (CE-10) s 15 zeměmi EU dochází díky zemědělským problémům obtížně.Dříve než se uskuteční rozšíření EU, musí se změnit společná zemědělská politika (CAP). Jaký typ zemědělských politik by měl CE-10 prosazovat? Diskutující se dohadují o tom, že by se měl společný trh se zemědělskými výrobky vytvořit v rámci zemí CE-10.

AGRÁRNÍ ZAHRANIČNÍ OBCHOD ČR JAKO SOUČÁST STRATEGICKÉHO VÝVOJE ZEMĚDĚLSTVÍ

24. 9. 1997 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Příspěvek formuje východiska přístupu k posuzování vývoje agrárního zahraničního obchodu, představuje dosavadní vývoj agrárního zahraničního obchodu ČR a faktory, které na tento vývoj působily. Reaguje dále na podíl a postavení ČR při liberalizaci světového agrárního trhu a na perspektivy v dané oblasti.

ÚLOHA ZÁJMOVÝCH SKUPIN PŘI FORMOVÁNÍ AGRÁRNÍ POLITIKY STÁTU

24. 9. 1997 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Agrární politika se po roce 1990 vyvíjela od odmítání odvětvových politik vůbec až po přijetí zemědělského zákona na podzim r. 1997. Nesmělé kroky vlády směrem k evropskému standardu podpory agrárních odvětví vedly k tomu, že zemědělství není pro začínající podnikatele přitažlivé. Úloha zájmových skupin je v sběru názorů členstva, formulování obhajoby a prosazování jejich požadavků.

AGRÁRNÍ OBCHOD A EVROPSKÁ INTEGRACE

24. 9. 1997 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Úloha obchodní politiky v procesu transformace zemědělství, význam Světové obchodní organizace (WTO) v procesu konsolidace výsledků transformace a další smluvní projekty, zejména Evropská dohoda, zakládající přidružení mezi Evropským společenstvím a Českou republikou, plnění reformního procesu v rámci WTO, liberalismus versus protekcionismus (otevřenost českého zemědělství zahraniční konkurenci), potřeba korekce v systémovém nastavení některých podmínek přístupu na český trh a případné možnosti v této oblasti.

LEGISLATIVNÍ SYSTÉM AGRÁRNÍHO OBCHODU A POSTUPY EVROPSKÉ INTEGRACE

24. 9. 1997 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Při posuzování stavu přípravy českého zemědělského sektoru na vstup do EU je nezbytné se zabývat těmito základními okruhy: základní vytyčení cílů mezi mechanismy EU (CAP) a stanovení strategie české zemědělské politiky „přizpůsobení se“, stav a postup přizpůsobení se českých právních předpisů s komunitárním právem, ekonomické dopady přijetí do EU a celková příprava vyjednávacích týmů a základních dokumentů pro jednání.

CÍLE ZEMĚDĚLSKÉ POLITIKY SE ZAMĚŘENÍM NA AGRÁRNÍ OBCHOD

24. 9. 1997 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Jedním z nejnaléhavějších problémů českého agrárního obchodu je jeho záporné zahraniční saldo. Toto saldo má návaznost na strukturu zahraničního obchodu z konce 80. Let a je vrcholem určitých problémů, které je potřeba v zemědělské výrobě vyřešit, aby byla plně konkurenceschopné. Možností dosažení optimálního stavu je buď zvyšování konkurenceschopnosti našich agrárních komodit nebo vyrovnání podmínek s nejvýznamnějšími obchodními partnery ČR.

ÚLOHA VĚDY A VZDĚLÁNÍ PŘI INTEGRACI ČESKÉ REPUBLIKY DO EVROPSKÉ UNIE

24. 9. 1997 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Úroveň vědy a výzkumu v každé společnosti podmiňuje její rozvoj. Je nezbytné proto provádět analýzy tohoto vývoje a formulovat další tendence v závislosti na úrovni společenského prostředí a to v podmínkách internacionalizace a globalizace. V příspěvku jsou užity k tomuto účelu metody STEP a SWOT analýzy a využity materiály ČAZV a další koncepční materiály vyúsťují ve formulování návrhu priorit ve vědě a výzkumu pro nejbližší období.

Dovoz jablek dál ničí české pěstitele

24. 9. 1997 | Zdroj: Právo | Článek Článek

Právo - 24.9.1997 Dovoz jablek dál nicí ceské pestitele - Také další agrární komodity mají být predmetem jednání s EU Od zacátku letošního roku do 11. zárí se do CR dovezlo 42 405 tun konzumních jablek a vyvezlo jen 21 685 tun. Rozdíl mezi vývozem a dovozem predstavuje 16,87 % celkové produkce a 28,27 % celorocní spotreby v CR.

Odkazy

Přidat odkaz

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics


Kalendář


Podporujeme utipa.info