Zemědělství

  • Zobrazit podle
  • Regionu
  • Komodity:

UPLATŇOVÁNÍ PROGRAMU OBNOVY VESNICE V ČR.

28. 9. 1994 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Perlín Radim

EKONOMICKÁ ZMĚNA V ČESKÉ REPUBLICE A NEROVNOST V ŽIVOTNÍCH ŠANCÍCH

28. 9. 1994 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Pechačová Zdeňka, Hraba Joseph, Lorenz Frederick, Lee Gang

RESTRUKTURALIZACE A PRIVATIZACE STÁTNÍCH STATKŮ V POLSKU

28. 9. 1994 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Palasz Lech

VýSLEDKY A ZAMěřENí REGIONáLNí POLITIKY V ZEMěDěLSTVí

28. 9. 1994 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Hrabánková Magdalena

O ETIKETĚ, ETICE SOCIÁLNÍ, NESOCIÁLNÍ A MRAVNÍ INTEGRITĚ

28. 9. 1994 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Hauzer Karel

Koncepce Rozšířeného jazykového studia s odborným zaměřením na PEF VŠZ Praha

28. 9. 1994 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Dvořáková Milena

Možné strategie české zemědělské politiky před vstupem ČR do EU

28. 9. 1994 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Doucha Tomáš

K SOCIOLOGICKÝM PROBLÉMŮM PŘEMĚN NAŠEHO ZEMĚDĚLSTVÍ

28. 9. 1994 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Burian Antonín

SYSTÉMY FINANCOVÁNÍ ZEMĚDĚLSTVÍ A JEJICH PODPORA.

28. 9. 1994 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Bečvářová Věra

SOCIÁLNĚ EKONOMICKÁ SITUACE ŽEN V ČESKÉM ZEMĚDĚLSTVÍ.

28. 9. 1994 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Majerová Věra

Odkazy

Přidat odkaz

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics
ISSN: 1804-1930


Kalendář


Podporujeme utipa.info