Zemědělství

  • Zobrazit podle
  • Regionu
  • Komodity:

Průměrná cena potravinářské pšenice v ČR letos stále mírně klesá

31. 3. 1998 | Zdroj: ČTK | Článek Článek

Prumerná cena potravinárské pšenice v CR letos stále mírne klesá PRAHA 31.brezna (CTK) - Prumerná cena potravinárské pšenice v Ceské republice klesla ve 13.týdnu letošního roku pod 4300 Kc/t a cinila 4246 Kc/t. To predstavuje oproti šetrení v 51.týdnu lonského roku, kdy dosáhla maxima od pocátku lonské sklizne (4408 Kc/t), pokles asi o 3,7 procenta.

Dovozci jablek z EU zatím čerpají kvótu asi na 86 procent

31. 3. 1998 | Zdroj: ČTK | Článek Článek

Dovozci jablek z EU zatím cerpají kvótu asi na 86 procent PRAHA 31.brezna (CTK) - Dovozci jablek z clenských zemí Evropské unie zatím od pocátku letošního roku do 27.brezna dovezli asi 5178 tun konzumních jablek, což je zhruba 86 procent povolené ctvrtletní dovozní kvóty. Na dnešní tiskové konferenci to rekl místopredseda vlády a ministr zemedelství CR Josef Lux.

MIELE + WESTFALIA - společný prodej

31. 3. 1998 | Zdroj: PR | Článek Článek

MIELE + WESTFALIA - spolecný prodej Text zprávy pro úcastníky tiskové konference Westfalia - Miele 31.brezna 1998, Praha - Suchdol Na letošním veletrhu TECHAGRO 98 v Brne se poprvé predstaví výrobky MELTEC a WESTFALIA ve spolecném výstavním stánku. Firma WESTFALIA oslavila 100.výrocí svého založení v roce 1993, firma MIELE se pripravuje na stejné oslavy v príštím roce.

OLEJNINY - 31.3.1998

31. 3. 1998 | Zdroj: ČZU | Článek Článek

Ceny repky dosáhly vrcholu Podvyživený trh s obilovinami a nekvalifikovane vydávané dovozní a vývozní licence nutí ceské zemedelce prodávat ze sklizne 1998 obilí asi o 15% (o 600 Kc/t) levneji, než budou nákupní ceny napr. u pšenice v západní Evrope. Mimo to propad živocišné výroby zpusobuje problémy s odbytem krmného obilí.

Evropská integrace Ovocnářství-Vinohradnictví-5/1998

31. 3. 1998 | Zdroj: MZe ČR | Článek Článek

EVROPSKÁ INTEGRACE OVOCNÁRSTVÍ-VINOHRADNICTVÍ-ZELINÁRSTVÍ BRAMBORÁRSTVÍ- OKRASNÉ ZAHRADNICTVÍ - VCELARSTVÍ - HEDVÁBNICTVÍ KORENINOVÉ A LÉCIVÉ ROSTLINY CERSTVÉ A ZPRACOVANÉ VÝROBKY - VINARSTVÍ Rocník: 2 Císlo: 5 31.3.1998 MISE PHARE V CR: PREDBEŽNÉ ZÁVERY K PROJEKTU: "ANALÝZA A PORADENSTVÍ K VLIVU PRIPOJENÍ CR K EU NA SEKTOR OVOCE A ZELENINY" (pokracování z EI c.

Čtvrtletní výkaz zdrojů a užití obilovin ve sklizňovém roce 1997

31. 3. 1998 | Zdroj: MZe ČR | Článek Článek

Výsledky resortního výberového šetrení Ctvrtletní výkaz zdroju a užití obilovin ve skliznovém roce 1997-98 (od 1.7.1997 do 31.3.1998) Zpracovali: Ing.Premysl Fojtu Ing. Ludmila Kalábová Odborná spolupráce: Prof.Ing. Václav Cermák, DrSc.

Přehled právních předpisů platných k 31.3.1998 (2. část)

31. 3. 1998 | Zdroj: ČZU | Článek Článek

Vybrané právní predpisy pro podnikání vydané ve Sbírce zákonu (platné k 31. 3. 1998) (2. cást) V. FINANCE, DANE, POPLATKY, POJISTNÉ, NEMOCENSKÉ POJIŠTENÍ, SOCIÁLNÍ ZABEZPECENÍ - z.c. 348/1997 Sb. o státním rozpoctu CR na rok l998 (závazná pravidla poskytování financních príspevku na hospodarení v lesích v roce l998 a zpusob kontroly jejich využití obsahuje príloha c. 10). - zák. c. 191/1950 Sb.

Přehled právních předpisů platných k 31.3.1998 (1. část)

31. 3. 1998 | Zdroj: ČZU | Článek Článek

Vybrané právní predpisy pro podnikání vydané ve Sbírce zákonu (platné k 31. 3. 1998) (1. cást) Úvod Pri zpracování prehledu právních predpisu, který je vám predkládán, byl za základ vzat podnikatel, který vstupuje do právních vztahu at už obchodních, ci jiných s druhými subjekty. Jsou zde zahrnuty i právní predpisy upravující vztahy podnikatelu ke státním orgánum (dane, poplatky a.j.).

LUSKOVINY - 30.3.1998

30. 3. 1998 | Zdroj: ČZU | Článek Článek

Hrách na PBB Cena krmného hrachu v parite A (dopravu hradí kupující) kotovaná. Plodinovou burzou Brno 24.3.1998 (obchody s dodávkou do 30 dnu za období od 11.3. do 24.3.) ciní 5 010 Kc/t. Oproti predešlé kotaci z 10.3., která ciní 5 100 Kc/t, cena klesla o 1,8 %, tj. o 90 Kc/t na 5010 Kc/t. Od poloviny listopadu 1997 cena krmného hrachu v parite A pendluje kolem 5 000 Kc/t.

Loňský průměrný výnos vinných hroznů byl nejnižší za deset let

30. 3. 1998 | Zdroj: ČTK | Článek Článek

Lonský prumerný výnos vinných hroznu byl nejnižší za deset let PRAHA 30.brezna (CTK) - V lonském roce bylo v CR sklizeno celkem 35.800 tun vinných hroznu, pricemž prumerný lonský hektarový výnos cinil 3,2 tuny hroznu. To bylo nejméne za posledních deset let. Vyplývá to z údaju Ceského statistického úradu, které zverejnil týdeník Zemedelské listy.

Odkazy

Přidat odkaz

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics
ISSN: 1804-1930


Kalendář


Podporujeme utipa.info