Zemědělství

  • Zobrazit podle
  • Regionu
  • Komodity:

Proagro vykáže za loňský rok ztrátu pět miliónů korun

7. 5. 1997 | Zdroj: ČTK | Článek Článek

Proagro vykáže za lonský rok ztrátu pet miliónu korun LIBEREC 7.kvetna (CTK) - Ztrátu ve výši zhruba peti miliónu korun vykáže za lonský rok a.s. Proagro Liberec, která je dominantním výrobcem a prodejcem krutího masa na ceském trhu. CTK o tom dnes informoval vedoucí ekonomického útvaru spolecnosti Luboš Kunášek. Proagro dodalo vloni na domácí trh 900.

VET/195/97:o změně ochr. opatření vůči hemorag. horečce v Jihoaf

24. 3. 1997 | Zdroj: SVS ČR | Článek Článek

STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA Ceské republiky Tešnov 17, 117 05 PRAHA 1 Naše znacka Vyrizuje/linka Praha dne VET/195/97 dr. Holejšovský/2768 24.3. 1997 SPEŠNÁ INFORMACE o zmene ochranných veterinárních opatrení vuci krymsko - konžské hemoragické horecce v Jihoafrické republice VET 764/96 ze dne 18.12. 1996. Státní veterinární správa Ceské republiky na základe rozhodnutí Komise 97/183/EHS ze dne 25.

Vloni se v Německu spotřebovalo 307.000 tun krůtího masa

16. 3. 1997 | Zdroj: ČTK | Článek Článek

Vloni se v Nemecku spotrebovalo 307.000 tun krutího masa PRAHA 16.brezna (CTK) - Celková spotreba krutího masa v Nemecku v lonském roce vzrostla oproti roku 1995 o 26.000 tun, tedy o devet procent, a cinila 307.000 tun. Vyplývá to z odhadu Svazu nemeckých producentu krut (VDP), které zverejnil týdeník zemedelských podnikatelu Agrospoj.

VÝROBA HYBRIDNÍHO OSIVA

11. 3. 1997 | Zdroj: Odborné konference | Článek Článek

Ing. Jan Prášil SEMO s. r. o. 1) Význam hybridního osiva zelenin Hybridní odrůdy jsou díky heteroznímu efektu oproti odrůdám volně opylovaným podstatně vyrovnanější, umožňují lépe spojovat protichůdné vlastnosti např. ranost s výnosem a umožňují vložit více rezistencí k chorobám.

SEMENÁŘSKÁ PRODUKTIVITA VOJTĚŠKY V PRVNÍ A DRUHÉ SEČI

11. 3. 1997 | Zdroj: Odborné konference | Článek Článek

SEMENÁŘSKÁ PRODUKTIVITA VOJTĚŠKY V PRVNÍ A DRUHÉ SEČI Doc. Ing. Jaromír Šantrůček, CSc. ČZU v Praze, katedra pícninářství Příspěvek pojednává o příčinách rozdílné produktivity semenářských porostů vojtěšky v první a druhé seči. Pozornost je věnována především semenářsko-pícninářským porostům při střídavém využití na píci a semeno, dále využití porostů v 1.

PÍCNINÁŘSKÁ A SEMENÁŘSKÁ VÝKONNOST KOSTŘAV A RODOVÝCH HYBRIDŮ FESTULOLIUM

11. 3. 1997 | Zdroj: Odborné konference | Článek Článek

Pícninářská a semenářská výkonnost kostřav a rodových hybridů Festulolium Ing. Antonín Fojtík, CSc. Šlechtitelská stanice Hladké Životice, s.r.o. Výroba píce se v současných podmínkách musí diferencovat na produkci intenzívní, kde z minimální plochy bude získáno velké množství kvalitní, levné hmoty a produkci extenzívní v marginálních podmínkách nebo pozemcích s nízkou výrobní intenzitou, kde bude

SEMENÁŘSKÁ PROBLEMATIKA PLANÝCH DRUHŮ TRAV

11. 3. 1997 | Zdroj: Odborné konference | Článek Článek

Ing. Pavel Šrámek Ing. Magdalena Ševčíková Oseva PRO s.r.o., Výzkumná stanice travinářská Zubří Anotace V roce 1995-96 bylo na pozemcích Výzkumné stanice travinářské pokusně přemnožováno celkem 10 druhů trav z přírodních sběrů, z nichž osm pocházelo z polopřirozených lučních porostů v Bílých Karpatech a dva z Moravskoslezských Beskyd.

PREHYDRATACE OSIVA A FLUIDNÍ SETÍ ZELENIN

11. 3. 1997 | Zdroj: Odborné konference | Článek Článek

Doc. Ing. Josef Žufánek, CSc. V. Veverka P. Zemánek MZLU v Brně, Zahradnická fakulta v Lednici na Moravě, Ústav zahradnické techniky Abstrakt Příspěvek podává přehled výsledků a zkušeností s úpravou semen máčením ve vhodném roztoku a následné separace semen nenaklíčených.

HYBRIDNÍ ŘEPKA V ČR

11. 3. 1997 | Zdroj: Odborné konference | Článek Článek

Ing. Petr Baranyk, CSc. ČZU V Praze, Katedra rostlinné výroby Málokterá jiná plodina prošla v relativně nedávné minulosti tak rychlými kvalitativními změnami, jako řepka ozimá. Přechodem na pěstování jednonulových (“O”, v ČR 1980) a posléze dvounulových (“OO”, v ČR 1992) odrůd se z někdejšího outsidera stal jeden z nejlepších a nejvýkonnějších zdrojů kvalitního jedlého oleje a bílkovin.

AGROTECHNICKÉ A KVALITATIVNÍ ZVLÁŠTNOSTI HYBRIDNÍCH ODRŮD ŽITA

11. 3. 1997 | Zdroj: Odborné konference | Článek Článek

Ing. Ivana Capouchová,CSc. ČZU v Praze, Katedra rostlinné výroby Anotace V pokusech s hybridními odrůdami žita Rapid, Marder a Locarno a klasickou populační odrůdou žita Daňkovské nové se potvrdila důležitost výše výsevku pro uspokojivý vývoj a tvorbu výnosu hybridního žita.

Odkazy

Přidat odkaz

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics
ISSN: 1804-1930


Kalendář


Podporujeme utipa.info