Změna v používání přípravků na bázi účinné látky abamektin

Změna rozsahu povolení u přípravků obsahujících účinnou látku abamektin.

ÚKZÚZ informuje, že na základě aktuálně platného prováděcího nařízení Komise (EU) (EU) 2023/515 ze dne 8. 3. 2023 o obnovení schválení účinné látky abamektin a nařízení Komise (EU) 2023/198 ze dne 30. 1. 2023 o změně MLR, bylo nutné změnit rozsah povolení přípravků obsahujících tuto účinnou látku.

Dle nařízení o obnovení schválení účinné látky lze přípravek nadále používat pouze ve sklenících. Dle nařízení o změně MLR navíc došlo u plodin pěstovaných ve skleníku a určených ke konzumaci ke snížení počtu aplikací.

Upozorňujeme uživatele, že používání zásob přípravku na bázi této účinné látky, které jsou opatřeny  etiketou v souladu s původním rozhodnutím o povolení, tj. etiketou dosud obsahující venkovní použití a použití ve fóliovnících, není nadále možné. Tyto etikety nezohledňují snížení počtu aplikací v některých plodinách, a tudíž hrozí nebezpečí překročení nově stanovených MLR ve sklizených produktech. Nařízení o změně MLR stanovuje podmínku, že po 20. 8. 2023 nesmí být na trhu produkty, které by tyto nově stanovené MLR nesplňovaly.

Doporučujeme uživatelům, aby kontaktovali dodavatele přípravku případně jeho právního zástupce a sledovali informace o změnách povolení přípravků obsahujících účinnou látku abamektin v on-line registru na webových stránkách ÚKZÚZ.

Tisk

Další články v kategorii Zemědělství

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics


Kalendář


Podporujeme utipa.info