Záznam z jednání licenční komise

Ministerstvo zemedelství CR

3210 - odbor vnejších vztahu

-----------------------------------

C.j. /98 - 3210

V Praze dne 5.kvetna 1998

Záznam

z porady k pridelování licencí na vývoz zemedelských produktu a potravinárských výrobku konané dne 5.kvetna 1998

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Prítomni : MPO - Ing. Prucha

Mze - Ing. Vrlová, Ing. Vanecková, Ing.Matoušek,

Ing.Šiman, Ing. Pellar, Ing. Babcická,

SFTR - Ing. Höck

Pro položky, na které je treba vývozní licence, byl do príštího jednání Licencní komise dohodnut následující postup :

skot do 300 kg - udelovat licence pouze na vývoz do zemí EU na základe predložení dovozních licencí,

- rocní kvóta je stanovena ve výši 35.000 ks, z toho zhruba 1/3 objemu se týká vývozu telat a 2/3 objemu zastavového skotu do 300 kg,

- s ohledem na veterinární požadavky pri vývozu byl spolecnostem, které o to požádaly ( realizovaný vývoz nad 1000 ks ), vydán predbežný orientacní príslib pro vývoz v roce 1998 ( takto bylo rozdeleno 80 % rocní kvóty),

- pri posuzování žádostí byla zohlednena výše vývozu v posledních trech letech,

- ostatním žadatelum bude udelena licence na základe žádosti doložené dovozní licencí EU do celkové výše 2000 ks,

býci a jalovice - udelovat licence do 6.000 tun s platností do 30.6.1998,

krávy - udelovat licence do 1.000 tun ( s výjimkou krav brezích ) s platností do 30.6.1998,

selata - udelovat licence do 1.500 tun s platností do 30.6.1998,

prasata - udelovat licence do 15.000 tun s platností do 30.6.1998,

hovezí maso - udelovat licence do 5.000 tun s platností do 30.6.1998,

veprové maso - udelovat licence do 20.000 tun s platností do 30.6.1998,

sušené a kondenzované mléko - udelovat licence v rámci rozpisu zpracovaném pro jednotlivé mlékárny na období 2.ctvrtletí 1998,

- 2 -

pšenice - udelovat licence mimo limit na vývoz bioproduktu, a to na základe predložení príslušného certifikátu vystaveného odborem Mze 3130 a dále na vývoz osiv s tím, že puvod osiva prokáže vývozce rozhodnutím ÚKZÚZ o uznání osiva,

- udelovat licence na vývoz pšenice do 200.000 tun s platností do 30.6.1998,

žito - udelovat licence do 10.000 tun s platností do 30.6.1998,

jecmen - udelovat licence na vývoz 200.000 tun jecmene s platností do 30.6.1998,

- licence na vývoz jecmene k setí budou udelovány mimo limit s tím, že vývozce prokáže puvod osiva rozhodnutím ÚKZÚZ o uznání osiva,

oves - udelovat licence do 20.000 tun s platností do 30.6.1998,

kukurice udelovat licence do 100.000 tun s platností do 30.6. 1998,

pšenicná mouka - udelovat licence do 80.000 tun s platností do 30.6.1998,

zpracovaná obilná zrna - udelovat licence do 2.500 tun s platností do 30.6.1998,

slad - licence bude udelena výrobcum sladu na základe prohlášení, že vykrývají smlouvy uzavrené s tuzemskými pivovary a dále vývozním organizacím, které soucasne se žádostí o licenci predloží potvrzení o tom, že od výrobce nakoupily slad urcený pro vývoz,

- udelovat licence do 120.000 tun s platností do 30.9.1998,

semena repky - na základe rozhodnutí ministra ze dne 31.3.1998 udelit licence na vývoz 20.000 tun s platností 30.6.1998,

slunecnicová semena - na vývoz proužkové slunecnice urcené pro krmení, tj. pro odrudy IREGI, TOMA a MARICA udelovat licence do 1.000 tun s platností do 30.6.1998,

- pozastavit do odvolání udelování licencí na vývoz cerné slunecnice,

chmel - udelovat licence do 10.000 tun s platností do 30.9.1998,

- pri vývozu chmele je podnikatel povinen predložit celnímu orgánu ve smyslu zákona c. 97/1996 Sb., o ochrane chmele, souhrnnou vážní listinu nebo overovací listinu,

cukr - udelovat licence do 50.000 tun s platností do 30.6.1998,

melasa - udelovat licence do 20.000 tun s platností do 30.6.1998,

- 3 -

otruby -udelovat licence do 20.000 tun s platností do 30.6.1998,

pokrutiny a šroty - udelovat licence do 120.000 tun s platností do 30.6.1998.

Návrh pro OPM :

Licencní komise navrhne koncem kvetna t.r. objemy pro vývoz obilovin ve 2.pololetí 1998.

V príloze je uveden prehled o limitech, udelených licencích a skutecném vývozu v roce 1998. Príští jednání Licencní komise se uskutecní zacátkem cervna 1998.

Príloha

Ing. Zdenek Prucha Ing. Miluška Vrlová

reditel odboru MPO reditelka odboru MZe

Tisk

Další články v kategorii Zemědělství

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics
ISSN: 1804-1930


Kalendář


Podporujeme utipa.info