Zákaz vývozu některých rostlinných komodit do Ruska

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) upozorňuje vývozce živých rostlin a dalších komodit do Ruska, že s ohledem na změnu nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, je zakázán jejich vývoz.

ÚKZÚZ upozorňuje vývozce na nařízení Rady (EU) 2022/576, které mění nařízení (EU) č. 833/2014. Z uvedeného nařízení vyplývá, že některé zboží (níže vyjmenované), které spadá zároveň pod fytosanitární certifikaci, je v souladu s článkem 3k uvedeného nařízení (EU) zakázáno vyvážet do Ruska. Pokud bude ÚKZÚZ osloven s žádostí o vystavení fytosanitárních dokladů, bude vývozce upozorněn, že jím vyváženou komoditu nelze vyvážet.Rozhodující stanovisko k zásilce vydává Celní správa v rámci vyřizování výstupních formalit pro dané zboží, včetně obchodně-politických opatření a případného vybrání vývozního cla.  

Seznam zboží, na které se uplatňuje zákaz vývozu:

Kód KNNázev zboží -------------

0601 10Cibule, hlízové kořeny, drápovité kořeny a oddenky, ve vegetačním klidu 

0601 20Cibule, hlízy, hlízovité kořeny, drápovité kořeny a oddenky, ve vegetaci nebo v květu; sazenice, rostliny a kořeny čekanky 

0602 30Rododendrony a azalky, též roubované 

0602 40Růže, též roubované 

0602 90Ostatní živé rostliny (včetně jejich kořenů), řízky a rouby; podhoubí – ostatní 

0604 20Listoví, listy, větve a jiné části rostlin, bez květů nebo poupat, a trávy, mechy a lišejníky, na kytice nebo k okrasným účelům, čerstvé, sušené, bělené, barvené, napuštěné nebo jinak upravené – čerstvé

------------- 

Podrobnější informace získáte na ÚKZÚZ, Odbor dovozu a vývozu, mail odv@ukzuz.cz nebo tel. 724 247 362, 606  792 116. 

Tisk

Další články v kategorii Zemědělství

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics


Kalendář


Podporujeme utipa.info