Vet/68/94: výskyt k.m.p. v Bulharsku

STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA

Ceské republiky

Tešnov 17, 117 05 PRAHA 1

Naše znacka Vyrizuje/linka Praha dne

Vet/68/94 dr Veleba/768 25.1. 1994

SPEŠNÁ INFORMACE

o výskytu klasického moru prasat v Bulharsku

Podle sdelení Mezinárodního úradu pro nákazy v Paríži bylo dne 3.1. 1994 v Bulharsku v okrese Montana diagnostikováno jedno ohnisko klasického moru v žíru prasat v malochovu s poctem 41 kusu. Zvírata v ohnisku byla utracena a narízena ochranná opatrení.

Vzhledem k výskytu ohniska klasického moru prasat v Bulharsku se až do odvolání vydává

z á k a z

dovozu a pruvozu živých prasat, veprového masa, orgánu vcetne surovin z prasat a tepelne neopracovaných výrobku, k jejichž výrobe bylo použito veprové maso, v témže rozsahu od cerné zvere z Bulharska do Ceské republiky. Timto se doplnují ochranná opatrení vydaná vuci slintavce a kulhavce v Bulharsku ze dne 26.5. 1993 pod c. Re 743/93.

MVDr. Antonín K o z á k

ústrední reditel

Tisk

Další články v kategorii Zemědělství

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics
ISSN: 1804-1930


Kalendář


Podporujeme utipa.info