VET/537/97: o výskytu k.m.p. v Chorvatsku

STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA

Ceské republiky

Tešnov 17, 117 05 PRAHA 1

Naše znacka Vyrizuje/linka Praha dne

VET/537/97 dr. Holejšovský/2768 24.6. 1997

SPEŠNÁ INFORMACE

o výskytu klasického moru prasat /KMP/ v Chorvatsku

Podle nákazové informace c. 25 vydané 20. cervna 1997 Mezinárodním úradem pro nákazy zvírat v Paríži /O.I.E./ byl v Chorvatsku dne 13.cervna 1997 potvrzen výskyt KMP v Brodsko-Posavské a v Osjecko-Baranjské župe.

Celkem bylo potvrzeno 9 ohnisek ve výkrmu prasat na malých soukromých farmách, ve kterých se nacházelo 55 prasat, z nichž 39 prasat onemocnelo, 14 prasat uhynulo a 41 prasat bylo utraceno.

Vzhledem k výskytu KMP na území Chorvatska a vzhledem k tomu, že se na území Chorvatska vakcinuje proti této nákaze , SVS CR

n e p o v o l u j e

dovoz a pruvoz živých prasat, veprového masa, orgánu vcetne surovin z prasat, tepelne neopracovaných výrobku k jejichž výrobe bylo použito veprové maso a cerné zvere a masa z ní z Chorvatska do Ceské republiky a pres její území.

MVDr. Antonín K o z á k

ústrední reditel SVS CR

Na vedomí: Ministr zemedelství CR

Ministerstvo zahr. Vecí CR

Generální reditelství cel MF CR

Ministerstvo obrany - dr. Hrzal

Ministerstvo vnitra - dr. Hajšel

Tisk

Další články v kategorii Zemědělství

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics


Kalendář


Podporujeme utipa.info