VET/402/94: výskyt moru prasat v Jugoslávii

STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA

Ceské republiky

Tešnov 17, 117 05 PRAHA 1

Naše znacka Vyrizuje/linka Praha dne

VET/402/94 dr.Veleba/768 24.6. 1994

SPEŠNÁ INFORMACE

o výskytu moru prasat v Jugoslávii

Podle informací Mezinárodního úradu pro nákazy v Paríži bylo v Srbsku zjišteno 6 ohnisek moru prasat v oblasti Centrálního a Jižního Banátu. Ve všech prípadech se jednalo o zjištení nákazy v malochovech, ve kterých bylo ustájeno celkem 53 ks prasat. Ohniska nákazy byla likvidována metodou stamping-out, narízena asanace a dezinfekce prostredí.

Vzhledem k výskytu moru prasat v Jugoslávii se až do odvolání

z a k a z u j e

dovoz a pruvoz živých prasat, veprového masa, orgánu vcetne surovin z prasat a tepelne neopracovaných výrobku, k jejichž výrobe bylo použito veprové maso, v témže rozsahu od cerné zvere z Jugoslávie do Ceské republiky.

MVDr. Antonín K o z á k

ústrední reditel

Na vedomí: ministr zemedelství

ministr obchodu

ministr dopravy

Ústrední reditelství cel

Ministerstvo obrany

Ministerstvo vnitra

Ministerstvo zahranicních vecí

SVS SR

VŠVF Brno

VÚVeL Brno

Tisk

Další články v kategorii Zemědělství

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics
ISSN: 1804-1930


Kalendář


Podporujeme utipa.info