ÚVOD

Ú v o d

Motto : “ Ačkoli z ohromného počtu čísel získaných rozbory a pokusy je možno odvodit všeobecné poučky pro racionální hnojení, zůstává stále ideálem - stejně jako je jím v biotechnologii živočišné individuální krmení - individuální hnojení podle skutečné potřeby, počasí, poměrů hospodářských a j.”

F. D u c h o ň, 1948

Není náhodou, že úvodní motto ke III. konferenci “Racionální použití průmyslových hnojiv”, zaměřené na problematiku dusíku je převzato z rozsáhlé encyklopedie “Výživa a hnojení kulturních rostlin zemědělských”. Počátkem letošního roku jsme si při příležitosti 100. výročí narození pana prof. Ing. Dr. Františka D u c h o n ě, DrSc. připomněli význam jeho osobnosti pro rozvoj zemědělství, zvláště pro výživu rostlin a hnojení, a aktuálnost jeho myšlenek a celého díla i pro současné období.

Bylo by vhodné, aby se někteří rádoby moderní, ale především módní a většinou i populističtí pracovníci v oboru rostlinné výroby lépe seznámili s jeho dílem, aby mohli pochopit, že prof. Duchoň a většina jeho žáků vždy důsledně respektovala rozumné hospodaření v krajině, snažila se a nadále se snaží o hospodárné využití půdy a uchování půdní úrodnosti, využití všech hnojivých hodnot v rostlinné výrobě (ve formě odpadů i hnojiv) a v rámci celé rostlinné výroby o vyrovnanou bilanci živin. Odborné zaměření dnešní konference je plně v duchu těchto zásad. Jsou to v podstatě zásady dnes velmi proklamovaného tzv. “udržitelného rozvoje zemědělství (života)”, které jsou často považovány za “velký objev” a jsou mnohdy vykládány a interpretovány jednostranně, takže mohou vést až k nevědeckých směrům.

Jednání vědecké konference se koná v době, kdy se již plně projevují nedostatky v uplatňování “všemocné ruky volného trhu”, a to nejen v zemědělství, ale i v celé řadě dalších úseků hospodářství. Rostlinná výroba v důsledku snížených vstupů produkuje z podstaty (je vážně ohrožena půdní úrodnost, jejíž obnova je nákladná a dlouhodobá) a pokud nezastavíme tyto trendy nastane výrazný pokles produkce. Tím bude vážně ohrožena konkurenceschopnost našeho zemědělství. Je nutné si uvědomit, že nízká úroveň hnojení v minulých letech je půjčka, kterou musíme začít splácet. Čím dříve tomu bude, tím lépe a splátky budou nižší.

Václav V a n ě k

Tisk

Další články v kategorii Zemědělství

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics


Kalendář


Podporujeme utipa.info