Upozornění pro vinohradníky a vinaře

15. leden 2021 je posledním dnem podání „Prohlášení o sklizni“ a „Prohlášení o produkci za rok 2020“. Prohlášení je třeba podat i v případě nulových hodnot.

Prohlášení lze podat:

  • elektronicky prostřednictvím Portálu farmáře,
  • zasláním do datové schránky ÚKZÚZ (identifikátor datové schránky ugbaiq7),
  • na tiskopisu zaslaném poštou nebo osobně doručeném na adresu: ÚKZÚZ, Oddělení registru vinic, Evropská 16/25, 671 81 Znojmo-Oblekovice,
  • e-mailem s elektronickým podpisem/certifikátem, pokud jím subjekt disponuje, případně na email podatelna@ukzuz.cz.

Podání povinného prohlášení je přímo spojeno mj. s poskytnutím či neposkytnutím podpory (případně se snížením podpory) na dotační tituly „Restrukturalizace a přeměna vinic“ a/nebo „Investice“

Podrobné informace naleznete ve Vodítku pro vinaře a vinohradníky.

Tisk

Další články v kategorii Zemědělství

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics
ISSN: 1804-1930


Kalendář


Podporujeme utipa.info