SR omezila dovoz ovoce z ČR

HN - 11.11.1997

SR omezila dovoz ovoce z CR

Slovensko zavedlo s platností od letošního zárí fytosanitární opatrení, která zakazují dovoz jablek, hrušek a švestek ze zemí, kde se vyskytují nekteré rostlinné choroby. Mezi temito zememi je i CR. Informoval o tom vcera na tiskové konferenci ministr zemedelství Josef Lux.

Fytosanitární opatrení bylo SR prijato proto, nebot se na našem území vyskytuje choroba spála ružovitých (u jablek a hrušek) a šarka (u švestek). Slovensko se obává zavlecení techto chorob do své zeme. "Je to nekompetentní stanovisko," rekl na adresu slovenských rostlinolékaru ministr Lux. Uvedené choroby se totiž prenášejí rostlinami, nikoliv plody. Také Evropská stredozemní organizace pro ochranu rostlin v této veci podle Luxe doporucuje pouze zákaz prevozu rostlin, prípadne sadbového materiálu.

Celá záležitost má být predmetem jednání Rady celní unie 24. listopadu v Bratislave. Budeme se snažit vysvetlit predevším z odborných duvodu, že opatrení nebude znamenat zlepšení jejich rostlinolékarské situace, protože se míjí úcinkem, rekl Lux.

(jaf)

Tisk

Další články v kategorii Zemědělství

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics


Kalendář


Podporujeme utipa.info