Spěšná informace o výskytu BSE v Belgii

STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA

Ceské republiky

Tešnov 17, 117 05 PRAHA 1

Všem OVS a MeVS, SVÚ, KVL Brno

Praha dne 5.11.1997

S p e š n á i n f o r m a c e o výskytu bovinní spongiformní encefalopatie (BSE) v Belgii

Podle faxové zprávy, kterou jsme obdrželi od reditele veterinární služby Belgie dr.Halleta dne 4.11.1997, byl v Belgii dne 31.10.1997 potvrzen historicky první prípad výskytu BSE. Podezrení na BSE bylo vysloveno dne 17.9.1997. Nemocný kus mel zmenené chování, úbytek váhy a nekoordinovanost pohybu, která precházela až v paralýzu. Definitivní diagnóza byla potvrzena v laboratori ve Weybridge.

Jednalo se o 5 let starou krávu v provincii Namur. Na farme bylo chováno 33 ks skotu. Po potvrzení BSE byly všechny kusy utraceny a neškodne odstraneny (spáleny). Mozky všech zvírat starších 2 let byly odebrány k laboratornímu vyšetrení.

Zdroj nákazy v chovu nebyl stanoven. V soucasnosti probíhají epizootologická došetrování.

MVDr. Josef Holejšovský, ved. odboru ochrany zdraví zvírat a reprodukce

Tisk

Další články v kategorii Zemědělství

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics


Kalendář


Podporujeme utipa.info