Spekulovat s cenami obilí se letos pěstitelům zřejmě nevyplatí

ZN - 22.11.1997

Spekulovat s cenami obilí se letos pestitelum zrejme nevyplatí

- Kvuli mouce pecivo nepodraží, ale stále rostou náklady na energii, tvrdí pekari

Trh s obilím nyní stagnuje, a kde ješte neprodal, ponese ke své škode skladovací náklady. Ve výhode jsou naopak ti, kterí nespekulovali se zvýšením cen a obilí z letošní sklizne prodali dríve. V soucasné dobe se totiž ceny potravinárského obilí stabilizovaly a ceny krmného obilí dokonce klesají. Ceny peciva však tento vývoj podle výrobcu neovlivní, nebot jim více než náklady na mouku rostou ceny dalších vstupu do výroby.

Obchody s obilovinami prakticky ustaly, nejen na Plodinové burze v Brne, kde pri obchodování v tomto týdnu cena potravinárské pšenice bez dopravy a DPH dosáhla 4 494,- Kc za tunu. Ceny krmného obilí však vesmes klesaly a u jecmene a kukurice se vyrovnaly 3 562,- Kc za tunu. Mlynári i výrobci krmných smesí se obilím predzásobili a podle zprávy z burzy nemají minimálne do konce roku duvod své zásoby doplnovat. Nic tedy nenasvedcuje tomu, že by mohlo obilí v nastávajícím období podražit, snad až v predjarí. Nelze z toho však usuzovat, že i ceny peciva zustanou do té doby na dosavadní úrovni. Podle mínení pekaru je cena mouky pouze jednou z položek, která ovlivnuje jejich nálady. A ty se zvyšují zejména neustálým rustem cen energie, dopravy a dalších vstupu do výroby, které tlací ceny peciva nahoru. Kdy konkrétne muže k predpokládanému zdražení peciva dojít, však žádný z dotázaných neuvedl.

Na nynejší nízkou poptávku po obilí pusobí podle Ivana Hojovce, manažera pražské Zemedelské informacní agentury, krome predzásobení zpracovatelu i všeobecný dostatek financí. Oživení poptávky by mohly podle neho prinést zatím nepotvrzené nákupy obilí, a to i krmného, k nimž se prý chystá Správa státních hmotných rezerv. Mela by údajne nakoupit celkem asi 100 tisíc tun obilovin, jak se proslýchalo v burzovních kuloárech.

" Náklady na skladování a financování zásob ciní asi 50 korun na tunu. O tuto cástku se prakticky snižuje každý mesíc rentabilita ke škode prodávajících", uvedl Hojovec, což je podle neho nepríjemné zejména vzhledem ke stále mírne klesající cene krmného obilí. "Protože poklesly pocty chovaného dobytka ve všech oblastech, nechali zemedelci kukurici puvodne urcenou k zesilážování dozrát na zrno. Nyní je jí na trhu prebytek, vcetne výhodných nabídek ze zahranicí", vysvetlil. Zatím i podle jeho názoru pretrvávají tendence ke stagnaci cen, kterou však potvrdí ješte príští období. "Pokud se tato situace nezmení, nedockají se ti, kterí spekulují na vzestup cen obilí, ocekávaného efektu," rekl.

(Jaroslava Žirovnická, Praha)

Tisk

Další články v kategorii Zemědělství

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics


Kalendář


Podporujeme utipa.info