Slováci k nám vyváží své ovoce, ale českým výpěstkům se brání

ZN - 26.11.1997

Slováci k nám vyváží své ovoce, ale ceským výpestkum se brání

Praha - Prestože hodnota dovozu ovoce ze Slovenska do CR je asi trikrát vyšší než hodnota ceského exportu této komodity na Slovenské, znesnadnuje slovenská strana dovoz ceského ovoce pomocí fytosanitárních opatrení. Tuto snahu oznacil ministr zemedelství CR Josef Lux za nekompetentní, a sice proto, že jde o choroby, které se prenášejí šlechtitelským materiálem, tedy rostlinami, a nikoli plody rostlin, které jsou k temto chorobám vnímavé. Za prvních deset mesícu letošního roku cinil celkový vývoz cerstvých peckovin, jablek, hrušek a kdoulí z CR na Slovensko zhruba 408 tun, pricemž za stejné období jsme za Slovenska dovezli techto komodit 1,905 milionu tun.

Tisk

Další články v kategorii Zemědělství

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics


Kalendář


Podporujeme utipa.info