Prodávat státní půdu může začít Pozemkový fond už letos

ZN - 14.1.1998

Prodávat státní pudu muže zacít Pozemkový fond už letos

- K pokrytí nároku z restitucí potrebujeme další cenné papíry, tvrdí nový predseda

- Pozemkový fond CR (PF CR) muže zahájit prodej státní pudy bezprostredne po schválení príslušného zákona. Prohlásil to v techto dnech nový predseda výkonného výboru PF CR Josef Miškovský. V Poslanecké snemovne Parlamentu CR již prošel návrh zákona o prodeji státní pudy prvním ctením a podle slov Miškovského "je velká politická vule, aby byl zákon prijat co nejdríve, ješte za soucasné vlády."

Pozemkový fond proto zacne, jak Miškovský zduraznil, mnohem aktivneji postupovat ve vydávání náhradních pozemku za plochy v minulosti zastavené. Pokracuje také v zápisech státních pozemku na list vlastnictví PF CR, což není vubec jednoduchá záležitost: "V nabývacím titulu na stát musí být dobre doloženo, že puda urcená k prodeji není ohrožena restitucí. Takových pozemku již ale máme v katastrech nemovitostí zapsáno na 50 procent z celkové výmery státní pudy," rekl Miškovský. Té podle neho nyní PF CR spravuje 939 tisíc hektaru a vetšinou je pronajata.

Pokrocilo zdokumentování pozemku na pocítaci, které je také nutným predpokladem pro zahájení prodeje pudy. "V okresech Most a Ústí nad Labem bylo již dokonceno, Teplice, Opava, Olomouc a Kromeríž je mají hotové z 80 procent," uvedl Miškovský. Prodej státní pudy nebude však podle neho krátkodobou záležitostí, bude pokracovat nekolik let.

Pozemkovému fondu ješte zbývá poskytnout náhrady restituentum ze zákona o pude v celkové hodnote 3,5 miliardy korun. Jak Miškovský uvedl, "donedávna jsme vydávali restituentum akcie RIF, avšak pridelenou kvótu jsme již vycerpali." Proto spoléhá na vládu, že "nejaké cenné papíry" z Fondu národního majetku uvolní. Zatím PF poskytuje restitucní náhrady rovnež nemovitostmi, v hotovosti dosud vyplatil 200 milionu Kc.

Náhradních pozemku za plochy v minulosti zastavené sídlišti, továrnami, dálnicemi ci elektrárnami fond dosud vydal 13 000 hektaru. "Nyní, kdy již máme lepší prehled o pozemcích, které spravujeme, chceme tento porces podstatne urychlit", zdurznil Miškovský.

Podle pripravované novely transformacního zákona ocekává fond také vyrovnávání nároku vuci zemedelských družstvum, které má zhruba 300 tisíc oprávnených osob. "Dostanou jednak v hotovosti až 10 tisíc korun, dále pak námi vydané dluhopisy podložené státním majetkem, který spravujeme. Družstva tyto obligace od nás nakoupí a budou je moci splácet po dvacet let," uzavrel Miškovský.

Jaroslava Žirovnická

Tisk

Další články v kategorii Zemědělství

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics
ISSN: 1804-1930


Kalendář


Podporujeme utipa.info