Pozemkový fond odmítá nařčení, že prohospodařil část majetku

MF - 19.11.1997

Pozemkový fond odmítá narcení, že prohospodaril cást majetku

Praha (ciz) - Pozemkový fond vcera zpochybnil poslední výsledky kontroly provádené na jeho pude Nejvyšším kontrolním úradem, který mu vycítá, že si behem peti let své existence nedokázal dát do porádku spravovaný státní majetek. "Evidence sice není úplná, ale odmítáme narcení, že by se nejaký majetek fondu mohl ztratit," uvedl místopredseda fondu Josef Miškovský.

Za soucasný stav mohou podle neho nedostatky v zákone o pude. "Pri vzniku fondu nikdo neupravil povinnost prevést na fond majetek, který patrí státu. Proto ješte nejsou vyrešeny nekteré prevody v katastru nemovitostí," rekl Miškovský.

Okresní úrady a bývalé státní instituce totiž samy nevedly evidenci pudy, a proto najít puvodního majitele podle Miškovského trvá tak dlouho. Výrazné zlepšení stavu evidence má podle neho prinést nový postup katastrálních úradu pri prevodech majetku.

Nejvyšší kontrolní úrad fondu dále vytýká vysoké pohledávky po lhute splatnosti, které letos v ríjnu dosáhly výše skoro dvou miliard korun. Podle právnicky Evy Chalupové však fond tyto dluhy vymáhá mimosoudne, pomocí smenek, likvidací, konkursem ci odstoupením do smlouvy. "Vrácený majetek pak nabízíme k dalšímu prodeji podle návrhu ministerstva financí," rekla.

Jako príklad vymáhání pohledávek uvádí fond spor s 1. ceskoamerickou realitní spolecností, známou z projektu H-System. Ze 118 milionu fond mimosoudne získal již 85 milionu korun. Zbytek má fond zastaven v pozemcích a v listopadu bude dražit jeden z domu této firmy. "Pokud by ani to nestacilo, budeme se soudit," dodal Miškovský.

Tisk

Další články v kategorii Zemědělství

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics


Kalendář


Podporujeme utipa.info