Plocha ozimů vyšší o 12 procent

HN - 20.1.1998

Plocha ozimu vyšší o 12 procent

Plocha osetá ozimými obilovinami je proti ploše pred sklizní roku 1997 o 11,8 % vyšší a pri prumerném výnosu by to znamenalo zvýšení letošní sklizne obilovin proti lonsku o 500 tisíc tun, z toho o 400 tisíc tun pšenice.

Na rozšírení plochy ozimu se nejvíce podílí nárust ploch ozimé pšenice o 88 106 ha (o 11,4 %) a ozimého jecmene o 22 271 ha (17,2 %). Informovalo o tom vcera tiskové oddelení Ministerstva zemedelství (MZe). Údaje vyplývají z výsledku výberového šetrení ozimých plodin prostrednictvím MZe k 30.listopadu 1997.

Relativne nejvyšší nárust osevní plochy (o 42,7 procenta) nastal podle šetrení u tritikale, tedy u nejméne pestované plodiny (v roce 1996 se tato plodina zasela u 116 podniku, v lonském roce u 131 podniku). I pres znacný procentní nárust jde o malou plochu, protože 6439 ha predstavuje pouhých pet procent prírustku všech ozimých obilovin, celková odhadovaná plocha tritikale 21 507 ha ciní necelá dve procenta letošních odhadovaných ozimých plodin. Osevní plocha ozimého žita zustává zhruba na úrovni predcházejícího roku. Plochy oseté repkou a repicí jsou o 48 301 ha /o 21,8 procenta) vyšší než pred lonskou sklizní.

Dotázáno bylo 766 respondentu úmerne zastupujících pestitele ze všech okresu CR.

Praha (ctk , jaf)

Tisk

Další články v kategorii Zemědělství

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics
ISSN: 1804-1930


Kalendář


Podporujeme utipa.info