OLEJNINY - 31.3.1998

Ceny repky dosáhly vrcholu

Podvyživený trh s obilovinami a nekvalifikovane vydávané dovozní a vývozní licence nutí ceské zemedelce prodávat ze sklizne 1998 obilí asi o 15% (o 600 Kc/t) levneji, než budou nákupní ceny napr. u pšenice v západní Evrope. Mimo to propad živocišné výroby zpusobuje problémy s odbytem krmného obilí. Jeho nákup je casto podmínen zpetným odberem krmných smesí, nekdy je i vázán na prodej repky. To vede k rustu zájmu o repku, v soucasné dobe vcetne málo produktivní repky jarní. K "bumu" repky prispívá i znacne rozdílná strategie zálohových plateb. Napr. SETUZA poskytuje predplatbu 2000 Kc/t repky, nekteré obchodní firmy orientované na vývoz již dávají 3000 Kc/t. Naopak MILO Olomouc zálohy neposkytuje a spoléhá na to, že zákaz vývozu prinutí zemedelce a nákupce prodat v tuzemsku za nižší ceny.

Výrobci repky v CR ocekávají srpnovou a záriovou farmárskou cenu 7000-7200 Kc/t (8% vody, 42% oleje, 2% kyseliny erukové, 2% porostlých a poškozených semen, 25 mikroMol glukosinolátu/g semene) na dvore zemedelce, nebo u nejbližšího ZZN. Této cene a kvalite odpovídá asi 7800 Kc/t u tukových závodu. Repka pro export se bude vázat na cenu v SRN. Tam bude z nové sklizne cinit pro tukové závody 455-475 DM/t (9% vody, 40% oleje), tj. 8404-8773 Kc/t. To znamená pri nákladech na dopravu, pojištení, manipulaci ap. ve výši 1000 Kc/t ochotu nakoupit repku za asi 7400-7700 Kc/t franko rampa ZZN, nebo dvur zemedelce v CR. Je to více, než budou platit tukové závody CR, jejichž cenu snižují náklady na manipulaci a dopravu. Další profit exportéru prináší zvýšení ceny o 1% za rozdíl nákupních vlhkostí a príplatek za 2% olejnatosti.

Ceny olejnin v EU již dosáhly svého vrcholu a zrejme dále neporostou. Napríklad z nové sklizne 1998 se v SRN ocekávají tyto ceny:

Komodita DM/t Kc/t

- repka 455-475 8404-8773

- slunecnice 480-483 8866-8921

- len olejný 450 8312

Burza MATIF Paríž pocítá se srpnovou cenou repky 470 DM/t (loni 463 DM/t), to je 8681 Kc/t. Farmárské ceny jsou proti temto cenám asi o 11-12% nižší.

Tisk

Další články v kategorii Zemědělství

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics
ISSN: 1804-1930


Kalendář


Podporujeme utipa.info