OLEJNINY - 20.1.1998

Produkce repky na Slovensku ohrožena

Historicky nejvyšší slovenská sklizen repky v r. 1997 ve výši 202,8 tis. t nebude v r. 1998 urcite dosažena. Naopak lze predpokládat pomerne významné nákupy z CR. Propad produkce je dán tím, že ac se zasela dosud nejvetší plocha repky (cca 93,6 tis. ha - loni 93,1 tis. ha), bude z této výmery pro nevzejití zaoráno nejméne 20 tis. ha. Další zaorávky vyvolají škody po hraboších. Rizikem v SR, stejne jako v CR, je neznámý prubeh zimy. Dosavadní teplá zima je pro repku velmi prospešná. Pokud nedojde k rázovému poklesu teploty na holomrazy pod -15 st.C, je možno porosty v CR hodnotit jako dobré a nadejné.

Skliznová plocha ozimé repky v SR neprevýší 70 tis. ha a produkce 150 tis.t. Naroste výmera slunecnice, a to pres lonské katastrofální výnosy. Jednak jako odezva na zaorávky repky, jednak jako dusledek problému pri odbytu obilovin. Naroste i výmera jarní repky, možná až na 5-8 tis.ha. To dává šanci ceským semenárským podnikum na dodávku osiva, kterého nebude mít Slovensko dostatek. V SR jsou z odrud množených v CR povoleny Golda a Lisonne. Cena osiv je v SR vyšší než v CR, ale na osivo nakoupené v zahranicí není na rozdíl od množení ze SR poskytována dotace.

Dosud plánovaná cena repky v SR (plus 2500 Sk bezúrocného predfinancování) ciní 7200 Sk/t franko Palma. Tato cena je pro slovenské pestitele zvýhodnena 1200 Sk dotací (v CR 0 Kc!) na 1 ha repky ci slunecnice. Proto ceny dodávek z CR ve výši asi 7500 Sk ci 7600 Kc budou v rámci celní unie velmi reálne akceptovatelné.

Tisk

Další články v kategorii Zemědělství

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics
ISSN: 1804-1930


Kalendář


Podporujeme utipa.info