OBILOVINY - 24.11.1997

Situace na vnitrním trhu s obilovinami

Oproti predcházejícímu období, kdy se projevoval rozdílný prístup ke stanovení ceny obilí ze strany provovýrobcu reprezentovaných AK CR a nákupních organizací vcetne SFTR, došlo v soucasné dobe již k jejich ustálení. I ve srovnání se stejným obdobím minulého hospodárského roku se situace na trhu s obilím mnohem dríve uklidnila, prestože zásluhou mimorádného prubehu pocasí, zejména povodní, které v CR negativne zasáhly do sklizne obilovin, se ocekával výraznejší propad celkové produkce. Svedcí o tom skutecnost, že oproti stejnému období lonského roku vykazují respondenti rezortního statistického šetrení o zdrojích a užití obilovin vyšší výchozí zásobu o cca 79 tisíc tun a stejne tak vyšší nákup (vcetne dovozu) o zhruba 10 tis. l. Podle údaju VÚZE (viz Agrospoj c. 46/97) se tak konecné zásoby zvýšily u všech sledovaných obilovin, pricemž k nejvetšímu nárustu došlo u jecmene (vliv zvýšení osevních ploch jarního jecmene) - o 1059 tis. tun a u pšenice - o 798 tis. t. U ostatních obilovin (týká se zejména kukurice a ovsa), u kterých budou znány definitivní údaje až na konci 4. ctvrtletí, což je dáno neukonceností sklizne, je nárust o 153 tis. tun a u žita o 61 tis. tun. Proto také obecne, vcetne Plodinové burzy v Brne, se v soucasné dobe s obilím obchoduje minimálne, nebot mlýny i výrobci krmných smesí mají dostatecné zásoby a nemají duvod je doplnovat, protože nic nesignalizuje zvýšení ceny v nejbližší dobe. Tato situace je nevýhodná pro výrobce a prodávající, kterí financují náklady, vyplývající ze skladování obilí.

Cenové tendence z ríjna pokracují i v listopadu. Potravinárská pšenice se nakupuje za 4,5 - 4,7 tis. Kc (podle místa dodání a úhrady prepravních nákladu). Znamená to, že vzestup ceny (+1,3 %) v podstate jen kryje skladování. Jecmen sladovnický dosud nepresáhl 4,0 tis. Kc, což je m.j. dusledek predzásobení sladoven surovinou a bezesporu i obtížnou situací v odbytu vyrobeného sladu na zahranicních trzích.

Celkove se projevuje pretlak nabídky krmného obilí, jehož cena se v soucasné dobe pohybuje okolo 3,5 tis. Kc. Mírne vyšší (3,65 tis. Kc) je u krmné pšenice, zatímco u kukurice je patrný další pokles ceny (o 0,8 %) na 3,5 tis. Kc a na hranici se SR (Kuty) je cena 3,2 tis. Kc. Jihomoravské podniky zemedelského nákupu svým partnerum vyplácejí 3,6 tis. Kc za tunu kukurice.

Rovnež na Plodinové burze v Brne byla ukoncena úcast SFTR na prímých obchodech a to od 4. listopadu. Do té doby nakoupil na PBB potravinárskou pšenici za 47,2 mil. Kc. Akceptoval nabídku p.p. na 1750 tun po 4,6 tis. Kc a 8520 tun po 4 595 Kc. Tímto obchodem se SFTR dostal do rozporu s Obilnárskou unií (OU), která mela puvodne dodat 50 tis. tun pšenice a poté se nabídka fondu snížila na 24 tis. tun. SFTR dosud nezverejnil, kde (na základe výberového rízení) hodlá nakoupit zbývající množství potravinárské pšenice, m.j. na úhradu zapujcky ze SHR.

Porovnání produkce obilovin v Rakousku

K ocekávanému svetovému rekordu úrody pšenice, kterou produkuje IGC (International Grais Corencil) až ve výši 598 mil. tun, svým skromným podílem prispeje i sousední Rakousko, kde celkový objem vyprodukovaných obilovin dosáhl 2.094 tis. tun, tj. cca o 200 tis. tun více než v r. 1996. Nejvetší podíl z toho zaujímá pšenice (834 tis. tun oproti 813 tis. tun v lonském roce), tvrdé pšenice se sklidilo približne o 2 tis., jecmene o 78 tis., ovsa o 14 tis., triticale o 8 tis. tun více a kukurice o 48 tis. tun méne, u níž však k datu 31.10. nebyla sklizen ukoncena.

Tisk

Další články v kategorii Zemědělství

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics


Kalendář


Podporujeme utipa.info