OBILOVINY - 20.1.1998

Komentár k cenovému vývoji u obilovin na plodinové burze

První burzovní shromáždení v letošním roce potvrdila pokracování tendence poklesu cen cereálních komodit zapocatou v záveru minulého roku. Jde o pokles, predevším u krmného obilí, v soucasné dobe predzásobování. Pokles se však týká i potravinárského obilí (pšenice a žita), kde je situace u mlýnských podniku obdobná. Zastavil se pokles ceny kukurice u níž naopak došlo k nárustu o 2,5 %. Mírne vzrostla i cenové nabídka u sladovnického jecmene o 1,3 % u parity A, což muže signalizovat, pri stávajících odbytových potížích našeho sladu u tradicních zahranicních odborníku, pocátek zvýšeného zájmu o sladarskou surovinu pro její export. Vzhledem k nárustu objemu uvolnených vývozních licencí pro sladovnický jecmen od 1.1.1998. Dokumentuje to prehled o uvolnených licencích od 1.1.1998 pro obilí (v tis.t.)

Pšenice 100, žito 10, jecmen krmný 50, jecmen sladovnický 20, oves 20, kukurice 10, pšenicná mouka 50 = 260 tis. tun.

Zmeny soucasných nástroju podpory zemedelství v EU na rok 1997/1998.

Evropská komise vypracovala a podložila ke schválení v Rade tzv. cenový balík na rok 1997/98 s návrhy na úroven cen zemedelské politiky EU. Z návrhu vyplývá, že úroven intervencních cen zustává ve srovnání s rokem 96/97 stejná, avšak vzhledem k požadavku úspory ze spolecného rozpoctu EU v zemedelském sektoru ve výši približne 1,4 miliardy. ECU je navrženo, vedle zmrazeni soucasných cen, snížení vetšiny dotací a subvenci vázaných na cenový systém.

Pro porovnání uvádíme návrh EK na ceny u obilovin v EU (Kc/t)

Obiloviny (1.7. - 30.6.) Ceny 1996/97 Návrh 1997/98 Zmena %

Intervencní cena 4 171,65 4 171,65 0,0

Vyrovnávací platba 1 901,90 1 762,95 - 7,3

Subv. za odstav výmeru 2 409,05 1 762,95 -26,8

Mesícní zvýšení ceny 38,50 35,00 - 9,0

Tisk

Další články v kategorii Zemědělství

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics
ISSN: 1804-1930


Kalendář


Podporujeme utipa.info