Mene Tekel 2019: Pronásledování rodin v době nesvobody

V letošním roce se bude konat již třináctý ročník mezinárodního festivalu proti totalitě, zlu a násilí, pro paměť národa Mene Tekel. Bude probíhat od 24. února do 7. března a hlavním tématem bude tentokrát „Pronásledování rodin v době nesvobody“. To na vlastní kůži zažila i řada členů Asociace soukromého zemědělství ČR či jejich rodiče, prarodiče a další příbuzní. Je smutné, že po první totalitě u nás tehdy vzápětí nastoupila druhá, snad ještě horší. Řada rodin byla vystěhována ze svých statků, sedlákům bylo znemožněno rozvíjet svá hospodářství a za zástěrkou dobra pro všechny byl selský stav krutě utiskován, ba dokonce cíleně likvidován.

I proto je důležité tato fakta veřejnosti neustále připomínat a snažit se všemožně zamezit tomu, aby se ztráta svobody již nikdy neopakovala, naší společnosti nevládli hlupáci a populisté, kteří pod záminkou veřejného blaha dělají jen taková rozhodnutí, jež se hodí jim samotným, aby jim zajistila opětovné zvolení. Cílem festivalu však není připomínat dění pouze v České republice, ale i v dalších státech Evropy s přesahem do celého světa, neboť stále existují země, kde jsou i v dnešní moderní době porušována základní lidská práva.

V neděli 24. února vše začne slavnostním předáním cen Dáma české kultury, Rytíř české kultury a Mecenáš české kultury v Divadle na Vinohradech. Zde budou udělena ocenění umělcům, jejichž tvorba byla násilně přerušena totalitou či byli kvůli svým názorům a postojům omezováni, perzekvováni a zbavováni základních lidských práv. O den později bude v Nerudově ulici odhalena pamětní deska a proběhne pietní akt při příležitosti 71. výročí památného pochodu studentů za svobodu a demokracii na Pražský hrad v roce 1948. Dále bude zahájena vernisáž výstavy mezigeneračního projektu Cesty ke svobodě, jejíž součástí bude výstava s názvem „Rozkulačeno! Půlstoletí perzekuce selského stavu“, na jejímž vzniku se podílela i Asociace. Ve tři hodiny proběhne v Chrámu Panny Marie Sněžné slavnostní zahájení celého festivalu.

Ve středu 27. února od 18 hodin budou v kině Ponrepo promítány unikátní dokumenty pojednávající o kolektivizaci zemědělství, která nevratně zasáhla přibližně čtvrt milionu sedláků a jejich rodin. Součástí večera bude i diskuse s odborníky a historiky. V pátek se uskuteční v hlavním sálu Senátu PČR Mezinárodní konference Pronásledování rodin v době nesvobody, jejíž součástí bude předání cen Fragmenty paměti.

V sobotu mohou zájemci navštívit rekonstrukci politického procesu Olešnické memento, jíž se zhostí studenti Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Tradiční slavnostní završení proběhne v neděli 3. března v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha na Pražském hradě. Zde proběhne ekumenická bohoslužba za všechny popravené, umučené a zemřelé politické vězně, jíž bude sloužit pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka.

Celý program s konkrétními časy a místy konání je možné nalézt na tomto odkazu: http://www.menetekel.cz/cz/program-a-mapa/.

 

Hlavní kancelář ASZ ČR

 

Tisk

Další články v kategorii Zemědělství

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics
ISSN: 1804-1930


Kalendář


Podporujeme utipa.info