Komentáre k cenám konzumných zemiakov v 38. týždni 1998

ATIS Bratislava

Správa o trhu s obilninami a zemiakmi c. 19/1998 zo 21.9.1998

Komentáre k cenám konzumných zemiakov

Odbytové ceny zemiakov od producentov

V 38. týždni vplyvom nepriaznivého a daždivého pocasia nemohli pestovatelia zemiakov vyjst s mechanizáciou do polí a zberat úrodu. Z tohoto dôvodu ceny mierne stúpli. Vyorávajú sa poloskoré odrody Impala, Koruna, Rosara, Eta a Resy, a stredne skorá odroda Santé, Agria, Karin a Lipta.

V 38. týždni sa produkcia skorých zemiakov pohybuje od 21 - 25 t/ha, podla odrody a lokality. V súcasnom období sa pohybujú odbytové ceny zemiakov od producentov bez rozdielu odrody a balenia v rozpätí od 5 do 6,50 Sk/kg. Cena 5 Sk/kg je nižšia, ako sú náklady, a preto mnohí pestovatelia sú nútený obmedzit pestovanie zemiakov, alebo prestat ich vôbec pestovat (pricom spotrebitelské ceny v maloobchode sú 8 - 10 Sk/kg). Velké financné straty pre pestovatelovnajmä na východe Slovenska vznikajú rozkrádaním zemiakov priamo z pola.

Ponuka stredne skorých odrôd je dostatocná.

Odbyt skorých konzumných zemiakov je dobrý.

Odbytové ceny zemiakov z velkoobchodu a z priameho predaja

V 38. týždni sú stredne skoré konzumné zemiaky z velkoobchodu domácej produkce v cenovom rozpätí od 6 do 8 Sk/kg. Ponuka konzumných zemiakov je dostatocná a pokrýva dopyt. Odbyt skorých konzumných zemiakov je dobrý.

Najlepší odbyt majú odrody Rosara, Resy a Santé v 25 - kilogramových vreciach.

Od tohoto spravodajstva sme zacali s publikovaním cien konzumných zemiakov z priameho predaja. Je to jedna z foriem predaja, jako producenti reagujú na zvýšený dopyt po zemiakoch na predzásobenie sa zimné obdobie. Realizuje sa priamym predajom u producentov v 25 kg vreciach a v 38. Týždni sú ceny bez rozdielu odrody v rozpätí od 6 do 7,50 Sk/kg.

(ATIS)

Tisk

Další články v kategorii Zemědělství

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics


Kalendář


Podporujeme utipa.info