Komentár k producentským cenám obilnín v 38. týždni 1998

ATIS Bratislava

Správa o trhu s obilninami a zemiakmi c. 19/1998 zo 21.9.1998

Komentár k producentským cenám obilnín v 38. týždni

V 38. týždni sme zaznamenali pokles priemerných nákupných cien takmer pri všetkých obilninách okrem potravinárskej raži a krmneho ovsa. Pokles priemernej nákupnej ceny je v rozpätí od -5,56 do -41,11 Sk/t.

Odbytové ceny krmnych obilnín od producentov sú v rozpätí od 2500 až 3100 Sk/t a ceny potravinárskej pšenice a raže sú v rozpätí 3400 až 4100 Sk/t.

V súcasnom období je priemerná odbytová cena kukurice 3066,39 Sk/t.

Celkovo je prebytok krmnych obilnín a problémom ostávajú prebytky krmnych obilnín, ktoré producenti nemôžu predat. V súcasnosti by mohol každý, kto má záujem, vyviezt prebytky krmnych obilnín (200 - 300 tis. ton), ale nie je kam.

(ATIS)

Tisk

Další články v kategorii Zemědělství

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics


Kalendář


Podporujeme utipa.info