Informace o výskytu pseudomoru drůbeže v ČR

STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA

Ceské republiky

Tešnov 17, 117 05 PRAHA 1

Všem OVS, MeVS

SVÚ, PVS

Komora VL Brno

ODI Brno

Informace o výskytu Newcastleské choroby

(pseudomoru drubeže) v Ceské republice

Dne 16.3.1998 byla v okrese Pardubice-Popkovice (místní cást mesta) zjištena velmi

nebezpecná nákaza - Newcastleská choroba (pseudomor drubeže). Nákaza byla zjištena

v malochovu slepic s celkovým poctem 17 ks, z nichž 4 ks uhynuly a ostatní byly utraceny.

V souvislosti s výskytem pseudomoru drubeže byla narízena ochranná a zdolávací opatrení.

MVDr. Josef Vitásek

poverený vedením odboru ochrany zdraví zvírat a reprodukce

Na vedomí: Ministr zemedelství

Ministerstvo zahranicních vecí

Generální reditelství cel MF CR

Ministerstvo obrany - Dr. Hrzal

Ministerstvo vnitra - Dr. Hajšel

Tisk

Další články v kategorii Zemědělství

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics
ISSN: 1804-1930


Kalendář


Podporujeme utipa.info