Informace o výskytu klasického moru prasat v SR

STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA CESKÉ REPUBLIKY

Tešnov 17, 117 05 PRAHA 1

Všem OVS, MeVS

SVÚ

KVL Brno

VÚ Hlucín

Informace o výskytu klasického moru prasat u cerné zvere

ve Slovenské republice

Ve výkazu nákaz okresu Trencín za mesíc únor 1998 jsou evidovány tyto nálezy klasického moru

prasat u cerné zvere:

- katastr obce Horná Súca - první nález 16.1.98

- katastr obce u Horné Srnie - první nález 16.1.98

- katastr Chocholná Velcice - první nález 15.7.97, další 30.11.97

- katastr obce Melcice - první nález 24.11.97

Uvedené nálezy jsou lokalizované v blízkosti hranic v oblasti sousedící s okresem Zlín a

Uherské Hradište s címž souvisí i nálezy v pohranicní oblasti okr. Uherské Hradište.

MVDr. Josef Vitásek

poverený vedením odboru ochrany zdraví zvírat a reprodukce

Na vedomí: Ing. Libor Rehák

Státní správa myslivosti v budove

Tisk

Další články v kategorii Zemědělství

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics
ISSN: 1804-1930


Kalendář


Podporujeme utipa.info