Informace o výskytu klasického moru prasat v NSR

STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA

Ceské republiky

Tešnov 17, 117 05 PRAHA 1

Všem OVS, MeVS, PVS SVÚ, ODI Brno

Informace o výskytu klasického

moru prasat v Nemecku

Podle zpráv ze dne 19.2.1998 a 2.3.1998 byl v Nemecku - spolkové zemi

Mecklenburg-Vorpommern zjišten KMP. Dne 17.2.1998 v okrese Porchim jeden chov o poctu

11 ks prasat a dne 25.2.1998 v okrese Guestrow u 1.607 ks zvírat a v okrese Mueritz u 418 ks

prasat.

V místech výskytu KMP byla zavedena protinákazová opatrení.

MVDr. Josef Vitásek

poverený vedením odboru ochrany zdraví zvírat a reprodukce

Tisk

Další články v kategorii Zemědělství

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics
ISSN: 1804-1930


Kalendář


Podporujeme utipa.info