Informace o výskytu klasického moru prasat v NSR

STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA

Ceské republiky

Tešnov 17, 117 05 PRAHA 1

Všem OVS, MeVS

SVÚ

KVL Brno

Informace o výskytu klasického moru prasat

v Nemecku

Podle informací nemecké veterinární služby bylo dne 10.3.1998 zjišteno ohnisko klasického

moru prasat v severozápadní cásti Meklenburska Predního Pomoranska v chovu, kde bylo

ustájeno 6794 prasat.

MVDr. Josef Vitásek

poverený vedením odboru ochrany zdraví zvírat a reprodukce

Tisk

Další články v kategorii Zemědělství

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics
ISSN: 1804-1930


Kalendář


Podporujeme utipa.info