Generační obměna na buvolí farmě

Itálie je známá vynikajícími zemědělskými produkty s vysokou přidanou hodnotou. Jedním z nich je mozzarella, tradičně vyráběná z buvolího mléka. A právě výrobě tohoto sýru se věnuje farma, kterou před několika lety převzala Mariaoliva Lombardi, která se jako jedna z třicítky mladých zemědělců podělila o své zkušenosti v rámci mezinárodního projektu Farm Success, do kterého je Asociace soukromého zemědělství ČR zapojena.

Rodinná farma v Privernu asi 100 kilometrů od Říma je se svými 18 hektary na místní poměry středně velkým hospodářstvím. Rodině patří více než padesát let a odjakživa byla založená na extenzívním chovu buvolů za účelem produkce jejich mléka, půda slouží k výrobě krmiv - kukuřice a sena a k pastvě. V rámci oblasti Agro-Pontino je to velmi typické zaměření statku, protože se jedná o bývalé bažiny, což je společně s mírným až tropickým klimatem předpoklad pro úspěšný chov buvolů. V letech 1926 - 1937 byly sice místní bažiny vysušeny a buvoli nahrazeny skotem, postupně se ale řada zemědělců vrací zpět k chovu buvolů, a to právě proto, že velmi žádaným produktem je právě buvolí mozzarella.

Dcera původního majitele Mariaoliva se do chovu farmy začala zapojovat prakticky od dětství, protože ji práce se zvířaty bavila a hned ve svých osmnácti začala postupně přebírat od svého otce vedení farmy. Měla navíc velmi jasnou představu o tom, jak chce chod hospodářství vylepšit a kromě toho, že se pustila do renovace stájí a modernizace zařízení, přeměnila celou farmu na ekologickou a začala s výrobou sýra jako hlavního produktu. Veškeré změny v chodu farmy byly ještě před předáním farmy prodiskutovány v rámci rodiny a samotná generační obměna tak proběhla poměrně rychle a bez jakýchkoliv větších sporů - i proto, že bylo jasné, že dcera myslí své angažmá na rodinné farmě skutečně vážně.

Proměna farmy už tak jednoduchá nebyla, na velmi mladou farmářku toho bylo najednou vzhledem k ambiciózním plánům docela dost a samozřejmě ji čekalo mnoho obtíží. Tou největší byla asi jako vždy a všude byrokracie a velký nedostatek informací ze strany úředníků. K tomu se přidaly obrovské průtahy se získáním stavebních povolení na přestavby budov a stavby přístřešků a také finanční obtíže než se podařilo získat první půjčku. Díky podpoře rodiny a využití Programu rozvoje venkova se však nakonec podařilo překonat všechny problémy a Mariaoliva tak může zúročit všechny praktické znalosti a zkušenosti, které načerpala od svého otce během celého dětství, a věnovat se konečně tomu, co ji baví.

Veronika Jenikovská, hlavní kancelář ASZ ČR 

Tisk

Další články v kategorii Zemědělství

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics
ISSN: 1804-1930


Kalendář


Podporujeme utipa.info