DRŮBEŽ - 6.5.1998

DRUBEŽ - 6.5.1998

Vývoj na trhu s jatecnými kuraty - aktuální ceny

Cenové relace jatecných kurat v 17. a 18. týdnu kopírovaly dosavadní trend vývoje nákupních cen (prumerných cen zemedelských výrobcu), i když lze hovorit o mírném navýšení hodnot. V 17.týdnu vykázaly shodne informacní zdroje Agronet a.s. nárust na prumer 28,50 Kc/kg živé hmotnosti (v rozpetí 27,50 Kc až 28,70 Kc/kg). V následujícím týdnu dle informací Agronet došlo k obvyklému snížení prumerných nákupních cen na hodnotu okolo 28,30 Kc/kg (rozpetí 27,50 až 28,60 Kc/kg) , nicméne celkove z techto dvou týdnu vyplývá urcitý posun - navýšení cca o O,20 Kc/kg.

Obchodní ceny - ceny prumyslových zpracovatelu se v 17. a 18. týdnu dále snižovaly a kurata byla prodávána v cenovém rozmezí 59,00 Kc do 62,50 Kc/kg, v prumeru to bylo 61,20 Kc/kg, což znamená pokles proti minulému sledovanému období (15. a 16. týdne) o 0,60 Kc/kg.

Spotrebitelské ceny podle našich sledování poklesly ve stejném období o 0,86 Kc/kg a prumerná spotrebitelská cena byla 71,42 Kc/kg. Rozmezí spotrebitelských cen však bylo znacné (od 57,00 Kc/kg v nekterých oblastech moravských regionu do 74,60 Kc/kg v ceských regionech).

Prognóza - predpokládáme udržení soucasného mírného nárustu v cenách zemedelských výrobcu, obchodní i spotrebitelské ceny asi vykonají ješte další pokles.

Ceny slepic - nosného typu vyrazených po snášce - rozmezí 6,00 Kc do 12,00 Kc/kg živé hmotnosti.

Ceny vajec

Situace na trhu s vejcemi vykazuje v soucasném období pocátku kvetna výrazný pretlak na trhu vajec a z toho plynoucí hromadení zásob vajec na skladech výrobních podniku a rovnež i u zpracovatelu.

Prumerné nákupní ceny netrídených vajec v 17. a 18. týdnu dále poklesly o hodnotu cca 10 haléru v republikovém prumeru, v soucasnosti ciní 1,80 Kc/ks. Tímto bylo dosaženo výraznejších propadu v cenách vajec oproti minulým letum, kdy nejnižší hodnoty byly vykazovány okolo až kolem 24. až 27.týdne.

Mnozí producenti byli nuceni dát urcitou cást vajec ke zpracování, byt zdaleko nižším ziskem a další starostí o odbyt zpracovaných vajec.

Ceny trídených vajec podle sledování Agronet a.s. byly v uplynulých ctrnácti dnech následující:

XL - 2,20 - 2,15

L - 2,00 - 2,10

M - 2,00 - 2,05

S - 1,70 - 1,90

V uvedeném prehledu se jedná o prumery, rozpetí hodnot v jednotlivých regionech je výrazne vetší a závisí na obtížích s odbytem vajec.

Ceny vajec prodávaných na váhu - rozmezí je velké - od 28,00 do 22,00 Kc/kg.

Spotrebitelské ceny vajec rovnež vykázaly další snížení - v 17.týdnu byla realizacní hodnota 2,81 Kc/ks, v 18.týdnu 2,78 Kc/ks (CSÚ), to znamená prumerný

týdenní pokles o 3 halére.

Prognóza - ocekáváme prirozene další snížení všech typu cen vajec v rozmezí cca 5 haléru.

Tisk

Další články v kategorii Zemědělství

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics
ISSN: 1804-1930


Kalendář


Podporujeme utipa.info