Dožínky v atmosféře rodinného statku

Selské dožínky ASZ ČR se pravidelně konají na jedné z členských farem. Letos padl výběr na farmu rodiny Sotonových, kteří hospodaří v obci Trstěnice nedaleko Litomyšle na zhruba 230 hektarech, chovají zhruba 200 kusů mléčného skotu, koně a spoustu drobných hospodářských zvířat, věnují se také rostlinné výrobě a péči o okolní krajinu a svým přístupem k hospodaření a zapojením do života obce navazují na několikasetletou rodinnou tradici.

Prohlídky farem - pestřejší už to nebude

Dožínky tradičně začínají už v ranních hodinách prohlídkami několika farem v hostitelském regionu, jímž byla letos ASZ Svitavy, Ústí nad Orlicí. A opět se potvrdilo, že o návštěvy na statcích svých kolegů a možnost vidět a poslechnout si zkušenosti jiných sedláků je mezi našimi členy obrovský zájem - počty lidí na prohlídkách farem, které byly perfektně vybrané a připravené, byly letos opravdu rekordní.

Už na první farmu do Dobříkova, kde hospodaří rodina Houdkových, se sjelo na sedmdesát členů a mohli si tak poslechnout příběh rodinné farmy, která v současné podobě funguje od roku 1990 a zabývá se chovem holštýnských a jerseyských dojnic. Houdkovi hospodaří pouze jako čistě rodinná farma bez zaměstnanců a tomu přizpůsobují i chod farmy - rostlinná výroba na cca 150 ha půdy je zaměřena na produkci krmiv, chov skotu není příliš intenzívní - zvířata mají i celodenní přístup na pastvinu, s dojením pomáhá robot.

Druhá navštívená farma v Osíku u Litomyšle, kterou provozuje rodina Kličkových, má zcela jiné zaměření. Od roku 1991, kdy si otec současného majitele pronajal zahradnictví a začal pěstovat sadbu, se toho hodně změnilo. Farma se postupně zvětšovala a rozšiřovala své činnosti. Dnes kromě zahradnictví hospodaří na zhruba 12 hektarech, kde se Kličkovi věnují pěstování zeleniny, dále k farmě patří jabloňový sad, pěstitelská pálenice a také prodejna potravin.

Více než stovka lidí se pak sjela na návštěvu zámku Nové Hrady, který rovněž patří k jedné z členských farem. Zemědělská činnost zde spočívá v chovu farmové zvěře, nicméně nejpůsobivější částí prohlídky byly rozsáhlé zahrady, které obklopují celý zámek a kde se návštěvníci mohli pokochat mimo jiné zeleninovou zahradou. Zájemci se pak také mohli podívat do zrekonstruovaného špejcharu s expozicí motokol, do zámeckých stájí a samozřejmě také do vnitřních prostor samotného zámku, který stejně jako celý areál zvelebují manželé Kučerovi.

Selská krev

V příjemném počasí a ještě příjemnější atmosféře pokračoval i samotný program dožínek na dvoře v Trstěnici, který oficiálně začal v 15 hodin slavnostním zahájením, kdy všechny přítomné přivítal nejen předseda Asociace Jaroslav Šebek, ale hlavně Josef a Pavel Sotonovi, kteří představili historii svého rodu a hospodaření v Trstěnici, což je prakticky totéž - rody Sotonových a Kopeckých, které se spojily v osobě Pavla Sotony, byly už od 17. století, do kdy je doložen rodokmen, sedláky. Josef Sotona také zmínil pohnutou selskou historii, a protože dožínky se pořádají od toho, aby sedláci slavili a bavili se, přidal na odlehčenou krátkou básničku z knihy Osudy sedláků na Litomyšlsku po roce 1948, která ale platí nejen pro tento region:

Okolo Seče sedlák se vleče,kabát má rozbitý, do bot mu teče.Všechno mu sebrali, vzali mu pole,proč tys to neprožral, ty starý vole.Já jsem to neprožral, já pevně věřím, že už se posere ten dnešní režim.

Po předání dožínkového věnce a prohlídce farmy už se mohl rozjet hlavní program každých dožínek, kvůli němuž většina sedláků na tyto akce jezdí – možnost posezení s kolegy ze všech koutů republiky u dobrého jídla a pití. Kromě toho bylo ale připraveno mnoho dalšího - projížďky dvěma kočáry po okolí statku, dětský koutek, nabídka mléčných výrobků ze Statku Bulvových v Makově a hlavně zlatý hřeb celého dne - večerní promítání prvního dílu seriálu Selská krev, který připravuje do vysílání Česká televize, a pro pilotní díl si z našich členů vybrala právě farmu Sotonových. Seriál naváže na úspěšný cyklus o šlechtických rodech Modrá krev a prostřednictvím příběhu farem bude vyprávět také o proměnách českého venkova a krajiny.

Veronika Jenikovská, tajemnice ASZ ČR 

Tisk

Další články v kategorii Zemědělství

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics
ISSN: 1804-1930


Kalendář


Podporujeme utipa.info