BRAMBORY - 9.1.1998

Situace na trhu

Projevuje se zvýšená poptávka po kvalitních konzumních bramborách, která se vetšinou darí uspokojit. Vysoké teploty v prosinci a pokracující teplé pocasí zacátkem roku 1998 zpusobuje klícení hlíz brambor ve skladech a muže mít negativní dopad na kvalitu konzumních brambor.

Cena a její vývoj

V predvánocním období byla zaznamenána zvýšená poptávka po bramborách což se odrazilo i v jejich zvýšené cene. Zájem je však predevším o kvalitní konzumní brambory vybraných odrud Ceny konzumních brambor závisí predevším na odrude, kvalite a úprave prodávaného zboží. Nejdražší jsou prané hlízy balené v pruhledných sáccích. Nejvyšší ceny jsou dosahovány u odrud Dali, Rosara, Rosella, Secura, Agria. Za nižší cenu se realizuje odruda Impala a Sante.

Farmárské ceny

Konzumní brambory: 2,80 - 4,20 Kc/kg

Brambory na výrobky: 1,80 - 3,30 Kc/kg

Spotrebitelské ceny: 5,00 - 11,00 Kc/kg podle úpravy a balení

Osvedcuje se prodej mytých brambor podle varných typu s oznacením odrudy a data balení. V rade obchodu však tento zpusob prodeje není dodržován a stále se prodávají jen brambory bez oznacení odrudy v uzavrených sáccích. Nedostatkem casto bývá i to, že zboží v supermarketech bývá casto vystaveno na svetlu, tak že dochází k zelenání hlíz.

Nabídka a poptávka

Nabídka se blíží poptávce.

Export a import

Dovoz konzumních brambor se prakticky nerealizuje. V omezeném rozsahu je však dovážena sadba brambor predevším z Nizozemí a z Nemecka. Dováženy jsou však výrobky z brambor. Vývoz brambor, až na výjimky, je prakticky zanedbatelný.

Zmena norem zákonu a cel

Od 1.ledna 1998 došlo k následujícím zmenám celních sazeb.

1997 od 1.1.1998

Brambory sadbové 3,5 3,4

122 133

Ocekávaný vývoj

I nadále je možno ocekávat zvýšenou poptávku po kvalitních konzumních bramborách, která bude pravdepodobne mít positivní dopad na jejich cenu. I v zahranicí jsou konzumní brambory ve srovnání s predcházejícím rokem dražší. Dovoz brambor ze zahranicí je negativne ovlivnován nepríznive se vyvíjejícím kursem Kc vuci zahranicním menám.

Tisk

Další články v kategorii Zemědělství

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics
ISSN: 1804-1930


Kalendář


Podporujeme utipa.info