ASZ ČR žádá otevřeným dopisem ministra Nekulu o zveřejnění oficiální dotační kalkulačky

Asociace se dnes obrátila otevřeným dopisem na ministra zemědělství Zdeňka Nekulu s žádostí o zveřejnění oficiálního nástroje pro výpočet dopadů obou verzí Strategického plánu. Považujeme to za základní předpoklad pro to, aby si zemědělci mohli udělat vlastní názor a zjistit míru dopadů dojednaných úprav Strategického plánu na jejich podniky.

Vážený pane ministře,

dovolte mi, abych vás tímto otevřeným dopisem požádal jménem Předsednictva Asociace soukromého zemědělství ČR o zveřejnění oficiálního přehledu dopadů revidovaného návrhu Strategického plánu SZP EU oproti původní verzi zpracované předchozím vedením Ministerstva zemědělství ČR a o předložení dopadové kalkulačky, ze které budou vyplývat finanční dopady pro podniky různých velikostních struktur při původně plánovaných přesunech mezi pilíři (tj. TTP, precizní zemědělství a SOT) vč. plánované 10% redistributivní platby a při koaliční radou schválené variantě 23% redistribuce.   

Vzhledem k tomu, že Koaliční rada nakonec nepodpořila zastropování přímých plateb, ačkoliv jej všechny vládní politické strany měly v nějaké podobě ve svých programech, a vzhledem k tomu, že tento parametr by býval mohl výrazně přispět k naplnění předvolebních slibů, žádáme rovněž o doplnění dopadové kalkulačky o výpočet při maximální variantě redistributivní platby, tedy 30 % tak, aby mohla nadále probíhat debata o nastavení tohoto nástroje ve prospěch největší skupiny zemědělců.

Domníváme se, že je nutné, aby byly v co nejkratším čase veřejnosti oficiálně předloženy sazby všech jednotlivých opatření a výpočty konkrétních dopadů změn Strategického plánu na různé velikostní skupiny podniků s různým zaměřením. Zemědělci musí mít nyní k dispozici jednoduchý nástroj z oficiálních míst, který jim pomůže zjistit, jaká je v jejich případě realita podle nového návrhu tak, aby zbytečně nepodléhali černým scénářům, jimiž je straší některé nevládní zemědělské organizace, a naopak aby bylo zřejmé, jak byla ve skutečnosti nachystána původní verze Strategického plánu.

Data, která máme k dispozici z ÚZEI, jasně ukazují, že všichni zemědělci cca do výměry 1800, resp. 2000 ha získají na dotacích podle současného přepracovaného návrhu více než podle původního. Máme tedy za to, že je ve prospěch všech zemědělců, aby MZe zveřejnilo skutečné dopady a pomohlo tak uklidnit napjatou atmosféru mezi zemědělci, k níž negativně přispívá právě burcování Agrární komory a Zemědělského svazu nepodložené přesnými údaji.

Vážený pane ministře, předem děkujeme za zveřejnění těchto materiálů, které jsou základním předpokladem pro to, aby si zemědělci mohli udělat vlastní názor a zjistit míru dopadů dojednaných úprav Strategického plánu na jejich podniky.

S pozdravem

Mgr. Ing. Jaroslav Šebek, předseda ASZ ČR    

Tisk

Další články v kategorii Zemědělství

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics


Kalendář


Podporujeme utipa.info