Včelí pastva pro Zlínský kraj

Další seminář Včelí pastva pro přežití a rozvoj populací pylovatelů uskutečnil Spolek pro rozvoj včelařství MÁJA 10. dubna 2018 ve Zlíně pod záštitou hejtmana Plzeňského kraje Jiřího Čunka.

Cílem těchto seminářů je seznámit vedoucí a odborné pracovníky samosprávy našich měst a obcí s problematikou potřebné ochrany a podpory chovu opylovatelů v prostředí krajiny i urbanizovaných celků se zaměřením na volbu složení trvalých i dočasných porostů veřejné zeleně, které budou pozitivně ovlivňovat přežití a rozvoj populací opylovatelů a tím stabilitu ekosystému v naší zemi. 

Semináře se za podpory Ministerstva zemědělství konají již třetím rokem, jejich lektorem je RNDr. Václav Švamberk, přední včelařský odborník, přírodovědec a předseda spolku MÁJA. O možnostech, jak zlepšit potravní zdroje pro opylovatele v zájmu zdravé přírody a kvalitního životního prostředí, byli v uplynulých dvou letech již informováni pracovníci obecních a městských úřadů krajů Středočeského, Plzeňského, Karlovarského, Ústeckého a Hl. města Prahy.

Radka Ingrovávýkonná ředitelka Spolku pro rozvoj včelařství MÁJA

Tisk

Další články v kategorii Venkov

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics
ISSN: 1804-1930


Kalendář


Podporujeme utipa.info