Stavy skotu klesají pod kritickou mez

Právo - 26.9.1997

Stavy skotu klesají pod kritickou mez

- Fencl: Stát musí prispet na krávy i na úkor jiných dotací

Prioritou ceského zemedelství v príštích letech musí být podpora chovu skotu. Jeho pokracující úpadek má totiž vážné a nevratné dusledky pro celé odvetví. Na tiskové konferenci Svazu zemedelských družstev a spolecností (SZDS) to zduraznil jeho predseda Jan Fencl.

Predseda Svazu chovatelu ceského strakatého skotu (SCHCSS) Vít Šimon durazne pripomnel, že pokles stavu se nejen nezastavil, ale likvidace stád letos nabrala na tempu a deje se stále živelneji. Stavy skotu proti predpokladum poklesly o dalších 100 tisíc kusu. Podnikatelé dávají na jatka i výkonná stáda zvírat z dovozu, na než získali státní dotace. Jak Šimon rekl Právu, podle jeho odhadu letos pocet dojných krav klesne pod 600 tisíc, což je asi polovina stavu z roku 1989. Pred dvema roky ministr zemedelství Josef Lux za neprekrocitelnou mez oznacoval 750 tisíc krav.

Koncepce chovu skotu podle námetu trí chovatelských svazu, které se liší svojí orientací na mlécnou, masnou a kombinovanou užitkovost, by mela vycházet z cílových stavu pri vstupu CR do Evropské unie. Smerována by mela být hlavne do podhorských a horských oblastí k využití tamních luk a pastvin. "Jde o to, aby se chov skotu podnikatelum vyplácel, aby byl rentabilní," zduraznil Šimon. Dosud tomu tak není. Na mléko doplácí vetšina zemedelských podniku s výjimkou chovatelu se špickovou užitkovostí, na hovezím mase tratí skoro všichni. Pozitivem je rostoucí užitkovost, která v lonském roce dosáhla 4573 litru na dojnici za rok. Ani ta však nestací vyrovnat ztráty dané rustem nákladu. Nákupní ceny mléka se podle statistických údaju mezi roky 1989 a 1996 zvýšily pouze o 33 %, ceny jatecných býku zustaly na stejné úrovni, když v mezidobí dokonce poklesly.

Chovatelé navrhují, aby od príštího roku vedle dotací na krávy bez tržní produkce mléka (tzv. masný skot) byly zavedeny i dotace na krávy dojné. Jejich konkrétní výše na krávu s užitkovostí od 4500 litru by podle chovatelu mela cinit 2200 Kc, u krav s užitkovostí nad 6000 litru pak 3700 Kc za rok. Celkove by stát mel na tento úcel prispet cástkou aspon 1,3 miliardy Kc. Výpocty vycházejí z rozboru nákladu na výrobu a farmárských cen.

Kde stát tyto peníze sežene, je podle Fencla jeho starost. "Naší jasnou prioritou je skot. Jsme si vedomi, že vláde se pri její politice penez nedostává. I když na ostatní dotacní tituly nezbyde, toto je pro nás potrebnejší než jakákoliv jiná rešení," rekl Právu. Podle Šimona by se pro príští rok vec dala vyrešit presunem cásti penez urcených na údržbu trvalých travních porostu. "Pokud by se nás na to vláda zeptala, ríkáme jednoznacne: Vyberte je z celních a danových úniku, z podfakturací a dalších lumpáren na hranicích," dodal Fencl.

Domácí produkce mléka a hovezího masa neustále klesá. U mléka je nahrazována rostoucími dovozy mlécných výrobku a krmiv, spotreba hovezího masa se propadla z 29,5 kg na obyvatele a rok na 18,1 kg v roce 1996. Zaostáváme též v porovnání se stavem v EU. zatímco ceští chovatelé produkují na hektar zemedelské pudy ani ne 600 litru mléka, zemedelci EU v prumeru témer 1400 litru. Poté, až CR vstoupí do Evropské unie, obdrží mlécnou kvótu, která bude ješte o neco nižší než aktuální výše domácí produkce. To by pro ceské zemedelce znamenalo živorení, pro stát nemalou zátež z dovozu základních potravin. Proto ministr Lux tolik zduraznuje úkol udržet pred vstupem do EU potrebný rozsah zemedelské výroby. Skot je její páterí, na celkových príjmech a výdajích zemedelcu se podílí zhruba jednou tretinou.

Stanislav Ptácník

Tisk

Další články v kategorii Venkov

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics


Kalendář


Podporujeme utipa.info