SKOT - MLÉKO 2.12.1998

Ceny a jejich vývoj v CR

Informace o vývoji cen v CR za uplynulých 47 týdnu roku 1998. Jde jednak o nákupní ceny (tzv. ceny zemedelských výrobcu - CZV), jednak o ceny prumyslových výrobcu (CPV) a konecne o spotrebitelské ceny (SC) - pramen CSÚ.

Subjekt/produkt - 1l 51.týden 1997 47.týden 1998 nárust v Kc nárust v %

CZV - mléko (nas. cena) 7,30 7,77 + 0,47 + 6,06

CPV - mléko 2% tuku 9,46 9,93 + 0,47 + 4,97

SC - mléko polotucné 11,60 12,13 + 0,53 + 4,57

V porovnání s 43. týdnem došlo u prodejcu a zpracovatelu ke snížení ceny o 0,19 Kc resp. o 0,09 Kc. U výrobcu došlo za uvedené období k nárustu ceny o 0,05 Kc.

Nabídka a poptávka v CR

V ríjnu 1988 pokracoval pokles objemu nakupovaného mléka. Stejne jako v predcházejících mesících je však nakupované množství vyšší ve srovnání s lonským rokem.

Podle údaju odboru statistických a informacních služeb MZe byla v ríjnu 1988 následující situace na trhu mléka v CR:

1.V ríjnu 1998 bylo v CR nakoupeno 197.7 mil. l mléka což je v denním nákupu o 5,3 % méne než v zárí 1998, ale o 3.2 % více než v ríjnu 1997.

2.Od pocátku roku bylo nakoupeno 2 066.531 mil. l mléka což je o 45.6 mil. l více než za stejné období roku 1997.

3.Prumerná nákupní cena mléka cinila 7,78 Kc/l. Na celkovém objemu se podílela

trída Q 67,3 % pri prumer. cene 7,92 Kc/l a trída I.28,6 % pri prumerné cene 7,69 Kc/l.

4.Nejvyšší prumernou cenu nakupovaného mléka vykázaly mlékárny v oblasti Severní Cechy (7,98 Kc/l).

5.Nejnižší prumerná cena nakupovaného mléka byla v Jižních a Západních Cechách (7,67 Kc/l).

6.V mlékárnách se ponekud snížily konecné zásoby sušeného mléka na 3 652 t (minimum bylo 1 533 t a maximum 4 688 t). Zásoby másla naopak dramaticky stouply na nové maximum 4 739 t (minimum bylo 1 266 t a poslední maximum 4 682 t).

Export a import

Zde uvádíme cerpání celních kvót ke dni 26.11.1998 podle GRC.

Zeme/výrobek Množství (kg) Plnení kvóty % plnení

A) Preferencní kvóty

Bulharsko

- jogurty 100000 0 0

- sýry 100000 0 0

EU

- sušené mléko 1000000 13400 1,34

- máslo 345000 Uzavreno dne 18.6.98

- sýry 800000 Uzavreno dne 1.4.98

Madarsko

- jogurty 100000 Uzavreno dne 5.6.98

- sýry, tvaroh 200000 24200 12,11

Slovinsko

- mléko a smetana 50000 0 0

- sýry, tvaroh 150000 0 0

Turecko

- jogurty 200000 0 0

- sýry, tvaroh 100000 0 0

B) Smluvní kvóty

1. Ctvrtletní (III. ctvrtletí 1998)

- jogurty 1667600 Uzavreno dne 18.11.98

2. Rocní (platné do 31.12.1998)

- sušené mléko 1655300 3051 0,18

- máslo 2410200 183098 7,60

Ocekávaný vývoj

Nejcernejší obavy výrobcu mléka v naší republice se na plnily. Pres opakované upozornování na nedostatecnou regulaci trhu s mlékem prostrednictvím SFTR došlo k dramatickému poklesu farmárských cen mléka v takovém rozsahu, že zcela negoval všechny dílcí predcházející pozitivní kroky. Nedostatek prostredku SFTR na vývoz prebytku mléka vyvolal logickou reakci zpracovatelu smerující bud ke snížení nákupní ceny mléka, nebo nakupovaného množství anebo k obojímu. Pokles cen mléka dostal vetšinu chovatelu do velmi svízelné situace, protože nastal soucasne i pokles cen ostatních komodit (obilí a veprové maso) které dríve ztráty z mléka alespon cástecne kompenzovaly.

Situace je o to smutnejší, že v letošním roce nebylo nakoupeno zatím nikterak výrazne vyšší množství mléka než loni. Predpokládá se, že celkový nákup za rok 1998 bude asi 2.5 mld. l (výhled na rok 1999 je 2.4 mld. l). I pri takto nízkém objemu výroby a pri zachování soucasné garantované ceny mléka (7,5 Kc/l) by to znamenalo v roce 1999 až 2 mld. Kc na vývoz prebytku. Nezbývá než si vážne položit otázku:"Kde zustaly všechny úvahy o minimálním nákupu 3 mld. l mléka, prezentované jak minulým tak soucasným ministrem zemedelství?"

Soucasná situace na trhu mléka by podle našeho názoru vyžadovala radikální rešení smerující k jasne stanovaným kvótám výroby a nákupu mléka. Toto rešení je však zatím v nedohlednu. Dá se tedy predpokládat další tlak na snižování nákupní ceny mléka.

Tisk

Další články v kategorii Venkov

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics
ISSN: 1804-1930


Kalendář


Podporujeme utipa.info