Ře 868/93 :dodatek k zákazu dovozu ž.zvířat ze států býv. SSSR

STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA

Ceské republiky

Tešnov 17, 117 05 PRAHA 1

Naše znacka Vyrizuje/linka Praha dne

Re 868/93 dr. Sehnal /484 25.6. 1993

Vec:dodatek k zákazu dovozu živých zvírat ze státu bývalého SSSR

Zákaz Státní veterinární správy Ceské republiky ze den 9. 3. 1993 pod cj. Re 329/93 k dovozu živých zvírat ze státu bývalého SSSR se upravuje takto:

a/ zákaz dovozu se omezuje na živá hospodárská zvírata /skot, kone, prasata, ovce, kozy, hrabavou a vodní drubež/.

b/ ruší se zákaz dovozu všech ostatních živých zvírat / kocek, psu, králíku, kožešinových zvírat, exotického ptactva, ryb a ZOO zvírat/.

ZOO zvírata vnímavá vuci SLaK a KMP je možné dovážet za podmínky negativního serologického vyšetrení na SLaK a KMP.

c/ u ostatního zboží podléhajícího veterinární kontrole bude postupováno individuálne podle stanovených a overených podmínek.

Tento prípis nabývá úcinnosti dnem 25.6. 1993.

MVDr. Antonín K o z á k

ústrední reditel

Tisk

Další články v kategorii Venkov

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics
ISSN: 1804-1930


Kalendář


Podporujeme utipa.info