PRASATA, VEPŘOVÉ MASO - 14.4.1999

PRASATA, VEPROVÉ MASO - 14.4.1999

Vývoj na trhu veprového masa - aktuální ceny

Koncem brezna a zejména zacátkem dubna došlo ke zvýšení farmárských cen jatecných prasat cca o 12% na prumernou republikovou úroven kolem 26,00 Kc/kg živé hmotnosti v I. jakostní tríde.

V druhé dubnové dekáde farmárské ceny jatecných prasat se pohybovaly nejcasteji v rozpetí 24,00 až 27,00 Kc/kg živé hmotnosti v I. jakostní tríde. Je to cca o 8,50 Kc méne než ve stejném období lonského roku.

Aktuální informace z trhu veprového masa

Zpracovatelské podniky zejména v severních, západních a stredních Cechách nadále vnucují nekterým našim chovatelum prasat absolutne nejnižší nákupní ceny jatecných prasat v CR (23,00 Kc/kg živé hmotnosti v I. jakostní tríde), což jim zpusobuje nebývale vysoké financní ztráty. Tyto neseriózní dodavatelsko-odberatelské vztahy zároven nutí producenty prasat uvedených regiónu hledat nová odbytište jatecných prasat zejména na Morave, kde marketingová politika zpracovatelského prumyslu je na mnohem vyšší úrovni než v Cechách.

V zájmu ceských a moravských chovatelu prasat bude proto zapotrebí v co nejkratší dobe se sdružit v rámci celostátne již pusobícího odbytového družstva "Agropork". V Ceské republice v souladu s legislativou EU je nutné vytvorit jedno celostátní odbytové družstvo "Agropork" pro jatecná prasata, které by zajištovalo odbyt až 100% produkce jatecných prasat jednotlivým clenum odbytového družstva za predem dohodnutou smluvní cenu se zpracovateli nebo hypermarketovými obchodními retezci. Vzhledem k soucasné rychlé globalizaci ceské obchodní síte je to pro naše chovatele prasat jediná cesta, jak si zajistit v príštích letech odbyt jatecných prasat s primereným ziskem.

Naše chovatele prasat je nutné upozornit na tu okolnost, že vyjednávací pozice s odberateli jatecných prasat bude u celostátního odbytového družstva "Agropork" mnohem lepší, než by mela jednotlivá regionální odbytová družstva nebo individuální producenti prasat. V tomto prípade v tržním hospodárství jednoznacne platí heslo "v jednote je síla". Príkladem nám muže být celostátní odbytová organizace prasat v sousedním Rakousku.

Informace ze zahranicí

Na Slovensku vlivem vysokého dovozu veprového masa a živých prasat z CR došlo zacátkem dubna k výraznému poklesu farmárských cen jatecných prasat až na prumernou republikovou úroven 33,00 SKK/kg živé hmotnosti v I. jakostní tríde. Vzhledem k této situaci slovenská strana v letošním roce stanovila maximální dovozní kvóty z CR pro živá prasata a veprové maso.

Tisk

Další články v kategorii Venkov

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics


Kalendář


Podporujeme utipa.info