Období 2019 - 2028 vyhlášeno Desetiletím rodinného farmaření

V prosinci loňského roku vyhlásilo Valné shromáždění OSN období let 2019 - 2028 Desetiletím rodinného farmaření (IYFF +10). Tato akce má za cíl zviditelnit rodinné hospodaření ve veřejném politickém sektoru, zprostředkovaně tak přispět ke snížení chudoby a hladu a také plnit dlouhodobé cíle udržitelného rozvoje. Vyhlášení Desetiletí rodinného farmaření navazuje na úspěšný projekt z roku 2014, který OSN vyhlásila Mezinárodním rokem rodinných farem.

Prohlášení bylo podpořeno 104 státy a jednomyslně schváleno na Valném shromáždění OSN. Je tedy patrné, že o toto téma je velký zájem. Cílem rezoluce je podpořit a zviditelnit význam rodinného hospodaření v celosvětovém měřítku a přimět jednotlivé státy k intenzivní podpoře a rozvoji nové příznivější politiky vůči rodinným farmám v jednotlivých zemích a regionech světa.

Asociace soukromého zemědělství ČR se aktivně zapojila již do projektu v roce 2014, který byl vyhlášen Mezinárodním rokem rodinných farem, a stal se tak pro naši stavovskou organizaci ideální příležitostí k propagaci rodinného hospodaření směrem k české veřejnosti. Ta si často ani neuvědomuje, nakolik je tento způsob zemědělského hospodaření zásadní a určující přímo pro kvalitu jejich života. Činnost rodinných statků totiž představuje přínos nejen obecně pro krajinu a životního prostředí, ale také pro konečné konkrétní zákazníky, kteří hledají vysoce kvalitní potraviny s dohledatelným českým původem.

ASZ ČR i proto připravila v roce 2014 sérii Selských slavností, během nichž se na statky členů této stavovské organizace sjela nejen odborná veřejnost, která zde měla možnost navštívit semináře, ale zejména široká laická veřejnost. Tyto akce se setkaly s velkým zájmem rodin s dětmi, obyvatel měst i venkova a celkem je v tomto roce navštívilo téměř dvacet tisíc účastníků.

Na přípravách desetiletého projektu IYFF +10 se pracuje intenzivně již od roku 2008 a zapojeno je do něj mnoho světových organizací pro zemědělství, potravinářství a ekonomiku. Celosvětové oficiální zahájení proběhne již 1. ledna 2019 a jako hlavní cíl si OSN a IYFF +10 stanovily zásadně zlepšit pozici a vnímání farmářů veřejností a politiky v daném státu, a to i v nejchudších částech světa.

 

Autor:

Radka Švecová

hlavní kancelář ASZ ČR

Tisk

Další články v kategorii Venkov

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics
ISSN: 1804-1930


Kalendář


Podporujeme utipa.info