Nejvíce vepřového se dováží z Německa

LN - 3.12.1998

Nejvíce veprového se dováží z Nemecka

Letos bylo do Ceské republiky podle ministerstva zemedelství dovezeno zatím nejvíce veprového masa z Nemecka a Dánska. Naopak nejvetší exporty této komodity smerovaly z CR na Slovensko a do Ruska.

PRAHA- Dovoz veprového již minulý týden prevýšil objem tuzemského vývozu. Podle ministerstva zemedelství bylo k 24. listopadu od pocátku letošního roku dovezeno více než 18 784 tun, zatímco vývoz cinil témer 17 855 tun, tedy o 929 tun méne. Nicméne problémy tuzemských chovatelu prasat se úredníci rozhodli vyrešit. Krome toho, že ministr zemedelství Jan Fencl bude v Bruselu pokracovat v jednáních o zamezení vstupu veprového masa z EU na náš trh, export prebytku na tuzemském trhu bude podporovat Státní fond tržní regulace (SFTR). Rada fondu totiž schválila subvencovaný export živých jatecných prasat a veprových pulek do celkového objemu 5000 tun. Podmínkou pritom bude, aby byla dodržena minimální cena 30 korun za kilogram pro prvovýrobce. Ze Spolkové republiky Nemecko bylo na tuzemský trh dosud dovezeno 6363 tun veprového masa, z Dánska cinil jeho dovoz 2284 tun a z Rakouska 1081 tun. Významný podíl na celkovém importu masa držíi Británie s exportem veprového 736 tun a Kanada, odkud se do CR dovezlo 472 tun veprového masa. Celkový import veprového masa byl až do 6. listopadu asi 14 500 tun. Za stejnou dobu bylo z CR vyvezeno celkem 17 184 tun masa, pricemž nejvetším odberatelem bylo Slovensko s objemem 7761 tun a Rusko, které odebralo 4559 tun veprového. Mezi pet hlavních odberatelských zemí se radí ješte Rumunsko, kam CR vyvezla 2374 tun, Madarsko se 1008 tunami a Bulharsko se 468 tunami veprového masa.

ctk, tzv

Tisk

Další články v kategorii Venkov

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics
ISSN: 1804-1930


Kalendář


Podporujeme utipa.info