Ministr zemědělství Fencl vytáhl do boje proti Evropské unii

LN 30.11.1998

Ministr zemedelství Fencl vytáhl do boje proti Evropské unii

Zástupci Evropské komise jsou roztrpceni z toho, jakým zpusobem s nimi Ceská republika komunikuje. Prekvapení vyvolalo v Evropské unii zrušení 15procentního preferencního cla na dovoz veprového. Ceská strana údajne slíbila, že do prosince nic takového neudelá.

PRAHA- Roztrpcení nad jednáním ceské strany dali najevo zástupci Evropské komise poté, co vláda Miloše Zemana minulý týden zrušila 15procentní preferencní clo na dovoz nekterých druhu veprového masa z Evropské unie. Komise proto dokonce zrušila druhé kolo technických konzultací, které se melo konat príští týden. Podle informovaných zdroju komisi vadí, že ceská strana pristoupila ke zvýšení cel, ackoli dala pri prvních konzultacích najevo, že tak do prosincového setkání neuciní. Chci, aby EU pochopila, že nemuže cinit takové kroky, kterými bude vytváret problémy svým partnerum. Zvlášte tem, kterí jsou první pripraveni pro vstup do EU, vysvetlil své postupy ministr zemedelství Jan Fencl. Fencl se má dnes jednání v Bruselu ohledne situace na trhu s veprovým masem úcastnit. Podle bruselských pozorovatelu však tato jednání nebudou jednoduchá. Bojím se, že muže dojít k nepochopení problému, a bojím se toho, že CR bude muset zavést jednostranná opatrení, komentuje Fencl. Další jednostranná opatrení by však již odporovala asociacním dohodám. Evropská exekutiva zatím oficiálne nereaguje s poukazem na to, že nebyla ceskou stranou vyrozumena a v této záležitosti má zatím jen postranní informace . Zástupci EU dosud pouze vyjádrili politování nad ceským krokem. A to i presto, že komise zatím pripustila, že k jednostrannému ochrannému opatrení zmenou celní sazby má každá zeme podle asociacních dohod právo. Zmínený clánek dohody doslova uvádí, že pokud obchod zpusobí jedné ze stran vážné narušení trhu, musí poškozený uvedomit neprodlene druhou stranu a zahájit konzultace. Do doby, než se nalezne oboustranne prijatelné rešení, muže postižená strana prijmout opatrení, která považuje za nezbytná. Vláda je príliš nedockavá Prestože po skoncení prvního kola technických konzultací s EU zástupci ministerstva zemedelství uvádeli, že rozhodnutí EU o zvýšení subvence na dovoz masa do Ruska je i pro CR vstrícným krokem, šéf zemedelského resortu má najednou jiný názor. Zvýšení exportních podpor do Ruska zase není nicím jiným než rešením problému dvou zemí na úkor zeme tretí, prohlásil Fencl. Podle predstavitelu komise EU však práve podpora exportu do Ruska pomuže odcerpat prebytek veprového masa, který proudí do Ceské republiky. Navíc cást produkce veprového Evropská unie zaslala do Ruska zdarma jako potravinovou pomoc. EU poskytuje na vývoz veprového masa subvence ve výši 40 ECU na 100 kilogramu, pri exportu do Ruska pak nove 70 ECU. Cinitelé Evropské komise odmítli komentovat zprávy ceského tisku o tom, že veprové maso vyvážené od zacátku týdne s vysokou subvencí do Ruska koncí na ceském trhu. Zásadne nekomentujeme spekulace. Ostatne jsme o necem takovém ješte neslyšeli, uvedl jeden z nich. Potvrdil, že EU si od zvýhodneného vývozu do Ruska slibuje odliv prebytku veprového, tedy stabilizaci a postupné zvyšování cen, a tudíž i omezení tlaku na ceský trh. Praha podle nej mohla pockat aspon do vyhodnocení dopadu tohoto kroku . Zrušení preferencního cla u nekterých druhu masa melo za následek vrácení se na puvodní celní sazbu u veprového, tj. 40,9 procenta. Pokud se Fenclovi s jeho vyjednávacím partnerem Franzem Fischlerem nepodarí další ochranu tuzemského trhu vyjednat, hovorí se o tom, že by toto clo mohlo být zvýšeno až na 230 procent. Ochrane ceských chovatelu prasat se však budou venovat i tuzemské zainteresované instituce. Krome zvýšení cla na dovoz masa z EU totiž tuzemské prebytky veprového masa pomuže vyvézt Státní fond tržní regulace (SFTR). Rada fondu minulý týden schválila subvencovaný export živých jatecných prasat a veprových pulek do celkového objemu 5000 tun. Vývozci budou vykupovat prasata od prvovýrobcu nejméne za 30 Kc/kg.

Tereza Zavadilová

Tisk

Další články v kategorii Venkov

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics
ISSN: 1804-1930


Kalendář


Podporujeme utipa.info