Masnému skotu i jeho chovatelům jde po škrtech v dotacích už o h

Právo - 3.9.1997

Masnému skotu i jeho chovatelum jde po škrtech v dotacích už o holé prežití

Ve složité situaci se po dvou vládních "balíccích" octli ceští a moravští chovatelé masného skotu, chovaného pro maso bez tržní produkce mléka. V dusledku rozpoctových škrtu jim totiž hrozí zánik.

Ackoliv Ministerstvo zemedelství (MZe) prevedení urcitého poctu dojnic do tohoto režimu preferuje a pro letošek na dotacní titul Chov masných krav vyclenilo 500 miliónu Kc, rozpoctové škrty z prvního a zejména druhého balícku pripravily chovatele o polovinu z této cástky.

Prechod k chovu masného skotu i státní dotace sledují nekolik cílu. Vedle snížení sezónních prebytku mléka je jednou z predností i lepší kvalita získávaného hovezího masa. Návrat k pastevnímu odchovu skotu v podhorských a horských polohách krome toho príznive ovlivnuje vzhled krajiny a je pojistkou proti dalšímu hrozivému poklesu stavu skotu.

Zámerem MZe bylo prevést na masný typ chovu 250 až 300 tisíc krav. Ti z chovatelu, kterí se pro tento dost riskantní podnikatelský zámer nadchli, se ted cítí postupem MZe zaskoceni a zklamáni. Nikdo jim kloudne nevysvetlil, proc jsou pravidla menena v prubehu roku, vlastne jen nekolik mesícu po jejich vyhlášení.

MZe navíc pozmenilo i podmínky poskytování techto dotací, které ciní 4000 Kc na krávu a 3000 Kc na odchované tele za rok. Proti prijatým zásadám mají nove na tuto dotaci nárok pouze chovatelé v nejhorších prírodních podmínkách, kde prumerná cena pudy je nižší než 2 Kc za metr ctverecní. Chovatelé v tzv. mezipolohách by tak vyšli naprázdno. Mnozí z nich si už chovná zvírata draze nakoupili a ted musejí své zámery prehodnotit.

Tyto chovy se ani pri vynikajícím hospodarení bez prispení státu neobejdou. S príslibem dotací také chovatelé do tohoto podnikání šli. Jak Právu rekl mluvcí tzv. Ceskolipské iniciativy pro záchranu masného skotu Ladislav Lis, nekdejší disident a poslanec Federálního shromáždení, v dusledku zrušení dotací hrozí, že chovatelé budou nuceni dát na jatka celá stáda chovných zvírat vcetne brezích krav. Zároven zaniknou i celé farmy v už tak rídce osídlených oblastech, do nichž byla v minulosti investována nejméne jedna miliarda korun.

Podle Lise je tak 250 miliónu ušetrených z rozpoctu pouhou fikcí. Noví nezamestnaní si prijdou pro sociální dávky, neudržovány zustanou další stovky a tisíce hektaru luk a pastvin. Zámery, podle nichž MZe hodlá pro príští rok vyclenit na tento úcel opet 500 miliónu korun, proto chovatelé považují za nepríliš vydarený vtip. Zklamanou duveru se sotva podarí obnovit. Kdo jednou skoncí, podruhé nezacne. Chovatelé také v této souvislosti poukazují na evidentní prípady plýtvání dotacemi na údržbu trvalých travních porostu, na což bylo letos z rozpoctu vydáno již pres 1,5 miliardy Kc.

Podle odhadu inspektora Ceského svazu chovatelu masného skotu Josefa Dufky do konce roku skoncí tretina všech chovatelu masného skotu, kterí v soucasnosti chovají 60 až 70 tisíc kusu. Jak Dufka uvedl, náklady na jednu krávu masného plemene ciní asi 10 až 12 tisíc Kc bez nákladu porizovacích. Tele tohoto skotu lze prodat nejvýše za 7 až 8 tisíc Kc. Na deset krav se v prumeru odchová 8,5 telete. Chovatelé masných plemen tak vykazují ztrátu, kterou alespon zcásti mírnily státní dotace.

Stanislav Ptácník

Tisk

Další články v kategorii Venkov

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics
ISSN: 1804-1930


Kalendář


Podporujeme utipa.info