Farmáři slaví, noční můry však trvají

MF dnes - 27.11.1998

Farmári slaví, nocní mury však trvají

L o n d ý n (edl)- Pro farmáre vypukla nocní mura v breznu 1996. Britští vedci tehdy oznámili, že existuje spojitost mezi "nemocí šílených krav" a jejím ekvivalentem u lidí: CreutzfeldJakobovou nemocí. Po embargu Evropské unie zakázala britská vláda prodej hovezího masa z krav starších než 30 mesícu a zavedla program likvidace veškerého dobytka nad touto hranicí. Nejvetší radost ze zrušení embarga tedy nyní mají práve chovatelé dobytka, pro které zákaz vývozu britského hovezího cast o znamenal ohrožení existence jejich farem. Vláda se snažila jim alespon cástecne kompenzovat ztráty zpusobené embargem, nekterí z nich byli však nuceni své farmy prodat a najít si jiný, perspektivnejší zpusob obživy. Ty, kterí vydrželi a preckali uplynulá hubená léta, nicméne nyní ceká heroický úkolobnovit v plném rozsahu duveru v britské hovezí maso nejen v Británii, ale všude tam, kde je z tradicních trhu po zákazu exportu vytlacila nelítostná konkurence. Do Evropy se zacne vracet heslo z domácí kampane: "Jezte britské hovezí - je nejlepší na svete!"

Tisk

Další články v kategorii Venkov

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics
ISSN: 1804-1930


Kalendář


Podporujeme utipa.info