Chladnokrevní koně jdou hluboko pod cenu

Zemské noviny (Agroweb) 7.7.1999

Chladnokrevní kone jdou hluboko pod cenu

Chov koní je stejne jako celé zemedelství podle Karla Kratochvíleho, tajemníka Asociace svazu chovatelu koní, ve financní krizi. "V prípade koní je to dáno tím, že jsou jakousi nadstavbou v zemedelství. Dnes, když víme, že základna financne zkomírá, ani chov koní nemuže být lepší. Jsou zde sice majetní chovatelé-podnikatelé, ale tech je málo. Nekterí dokonce kupují velmi draze kone venku, pritom u nás chovaní kone jsou s temi dovezenými srovnatelní," rekl Karel Kratochvíle.

Naše plemenitba má historický náskok, presto dnes chovatelé koní mají vetší problémy než dríve. Je to dáno mimo jiné i malým zájmem o vývozy, protože Evropa je konmi presycena. Proto se prodávají za velmi nízké ceny, v prumeru za 60 tisíc korun, což je prodelek. U chladnokrevných koní je to zvlášt na pováženou.

Vše je podle Karla Kratochvíle o penezích a v tomto prípade se jich zvlášte nedostává. "Když se mluví o dotacích, chovatelé skotu sice ríkají, že máme víc na hlavu kone než oni na krávu, ale to se nedá takto brát. Stát dává vetší prostredky jen na Státní hrebcín v Kladrubech, kde je to rocne zhruba 36 milionu korun. Kladrubský kun je urcitou naší raritou a chloubou státu. Dále máme v CR dva zemské hrebcince, které jsou dotované dohromady 15 miliony korun. Když tam ty peníze nepujdou, hrebcince zkrachují. Další malá cástka financní podpory jde držitelum plemenných hrebcu, kterí dostávají 1500 Kc na pripuštenou klisnu.

Letos Ministerstvo zemedelství zadotovalo podporu inseminace cerstvým spermatem, majitel klisny dostane 1000 Kc. To je celoevropský trend, kterému jsme se tak alespon trochu tímto zpusobem priblížili. Cílená plemenitba chovu koní má ješte další dotacní bod, je jím podpora na narozené hríbe od klisny, která je proverena. Musí se doložit, že špickove sportovala v parkurech nebo je zapsána ve státní plemenné knize. Státní dotace pri cílené plemenitbe se dál dotvárejí. Svou roli napríklad u hrebcu hraje stupen ST 140 (což je proverená výkonnost pri parkurovém skákání na 140 cm), dále je to absolutní skoková hodnota podle vypoctených indexu a zohlední se i hrebci prvním rokem zarazení v plemenitbe. Týká se to podle našich zjištení 60-70 hrebcu," uzavrel Kratochvíle.

Tisk

Další články v kategorii Venkov

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics


Kalendář


Podporujeme utipa.info